BLHTML.se

Post och databashantering / basket /

 
  Hantera flera checkboxar med ett fält 5094 0
Exemplet visar hur du med hjälp av ett heltal 8 bitars fält kan hantera 8 checkboxar i en datalista.

// attribut defalt sätter vilka checkboxar som skall vara satta som standard
#FIELDMIN name(cb) type=int8 default(0)# // Datafält som hanterar upp till 8 checkboxar

// Skapa en valfri variablel som exekveras före anrop av databladet "Write post":
#$cbi=_checkbox# // Exempel $cbi

#READ#<tr>
        <td>#DATA[tabort] post=new prefix=id type=checkbox class=std#</td> // Kryssruta att radera post
        <td>#DATA[id] post=new prefix=id cols=2#</td> // Visar nyckelfältet
        <td noWrap>
                #DATA[cb] post=new prefix=id type=checkbox bit=0# // Kryssrutor 0 till 7
                #DATA[cb] post=new prefix=id type=checkbox bit=1#
                #DATA[cb] post=new prefix=id type=checkbox bit=2#
                #DATA[cb] post=new prefix=id type=checkbox bit=3#
                #DATA[cb] post=new prefix=id type=checkbox bit=4#
                #DATA[cb] post=new prefix=id type=checkbox bit=5#
                #DATA[cb] post=new prefix=id type=checkbox bit=6#
                #DATA[cb] post=new prefix=id type=checkbox bit=7#
                #DATA[cb_$id$cbi] post=hidden value=1# // Talar om för basket att variabel $cb är en checkbox
                #$cb# // Visar värdet på $cb satta med ovanstående checkboxar
        </td>
</tr>

Mer information:
BLHTML forum  


apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
© 2003, 2010 BLHTML
BLHTML flower
Sidan är skapad med BLHTML0.0747 sekunder
Free Software
gnu
fsfe
BLHTML rekommenderar:
BLHTML rekommenderar
ubuntu
Kate
Opera
Firefox