BLHTML.se

Checkbox demo
Exemplet visar hur du med hjälp av ett heltal 8 bitars fält.
Hanterar 8 checkboxar i en datalista.


  id: cb: value:
255
255
254
255
248
253
230
195
39
BLHTML tabell skapad på 0.1351 sekunder  

Sidan är skapad med BLHTML0.1826 sekunder
Free Software
gnu
fsfe
BLHTML rekommenderar:
BLHTML rekommenderar
ubuntu
Kate
Opera
Firefox