BLHTML.se

Min rubrik
Rubrik:


Align
Visa smilyiconer
BASIC knappar
Automatiska radbrytningar
BLHTML exekvering

Top:

Vänster:

Höger:

Botten:

Knapp text:

tecken bredd:

Rader:Fakta om EDii exempel
Admin kan själv modda och ändra EDii efter eget tycke och smak.
Detta exempel visar att användare kan skriva in sina egen specialanpassade EDii, utan att behöva ändra det admin ägda EDii-databladet.
Du kan ha flera EDii textrutor på samma webbformulär.
Denna EDii-textruta är satt till 61*19 rader.
Med fälten: Top, vänster, höger och botten kan användaren lägga till egen information
och mer knappar.
Jag placera <style type="text/css"> i ett datablad för att användarna själva skall kunna sätta sin egen ikonrad, men att lägga style i body:n är inte W3C godkänt!
Jag hittade dessutom ingen lösning på wrap=off problemet..

Kod för ovanstående exempel:
#SET_CATCH_PAGE# // Fångar upp sidan för datakonto 64 datablad I
#$EDii_sprite=$sprite# // Sätter Ikonernas färg genom klickanerrutan
#STR type(exe stripslashes) value=$test return=test#
#IF($inp) then(
        #$in=-inp# #$on=_on#
        #$blhtml_inp=$inp$in#
        #$blhtml_inp_on=$blhtml_inp$on#
)
#

#IF($a)                         else(#$a=2#)#
#IF($smily)                 else(#$EDii_smile=1#) then(#$EDii_smile=NULL#)#
#IF($rubric)                 else(#$rubric(Min rubrik)#)#
#IF($EDii_sprite)         else(#$EDii_sprite=EDii_orange#)#
#IF($value)                 else(#$value(Testa inmatning)#)#
#$EDii_bottom_right         (#PLOPP tabindex=4 value($value)#)# // Lägger knappen längst ner till höger
#$EDii_sprite                 ($EDii_sprite.png)# // Adderar ".png" till variabel $ EDii_sprite
#IF($cols)                 else(#$cols=61#)#
#IF($rows)                 else(#$rows=19#)#
#SWITCH($a)         2: (#$a1(<center>)##$a2(</center>)#) break
                3: (#$s( style="float: right")# #$a1(<table style="width: 100%;" cellpadding=0 cellspacing=0>\n<tr>\n<td>)# #$a2(</td>\n</tr>\n</table>)#) break
#

#IF($br)         then(#$br=1#)
                else(#$br=NULL#)
#

#$a1#
<table#$s# width=8 cellpadding=0 cellspacing=0>
<tr>
<td>
<br>
<font size=6 class=impact><b>#$rubric#</b></font><br>
<div style="width: 500px; max-width: 500px; overflow: hidden;">#STR type(exe convert) format($br) value=$test blhtml=$exe#</div> // Visar informationen från våran inmatningsruta

Rubrik:<br>
#DATA[rubric]         id=rubric tabindex=1 post=new#

// Klickanerruta med CSS sprite alternativ till iconer
#DATA[sprite]         post=new type=dropdown value(EDii_orange EDii_blue EDii EDii_grey)#
#DATA[paper]         post=new type=dropdown value(FEC BDF CCC FBB BFB BBF)# // papersfärg
#DATA[inp]         post=new type=dropdown value("" A B G L)# // CSS class för knapp
<br><br>

#EDii                 tabindex=3 name=test cols=$cols rows=$rows#
#DATA[a]         post=new type=radio value=1 class=std#
#DATA[a]         post=new type=radio value=2 class=std#
#DATA[a]         post=new type=radio value=3 class=std# Align<br>
#DATA[smily]         post=new type=checkbox class=std# Visa smilyiconer<br>
#DATA[EDii_basic] post=new type=checkbox class=std# BASIC knappar<br>
#DATA[br]         post=new type=checkbox class=std# Automatiska radbrytningar<br>
#DATA[exe]         post=new type=checkbox class=std# BLHTML exekvering<br><br>

Top:<br>
#DATA[EDii_top] post=new#<br>
Vänster:<br>
#DATA[EDii_left] post=new#<br>
Höger:<br>
#DATA[EDii_right] post=new#<br>
Botten:<br>
#DATA[EDii_bottom_left] post=new#<br>
Knapp text:<br>
#DATA[value] post=new#<br>
tecken bredd:<br>
#DATA[cols] post=new#<br>
Rader:<br>
#DATA[rows] post=new#<br>
</td>
</tr>
</table>
#$a2#<br><br>Sidan är skapad med BLHTML0.1177 sekunder
Free Software
gnu
fsfe
BLHTML rekommenderar:
BLHTML rekommenderar
ubuntu
Kate
Opera
Firefox