BLHTML.se
Sök lokalt på blhtml.se

BLHTML Forum / Huvud Forum / Informations tavla / FAQ / Installation /

  •   Rubrik:
  • Besök:
  • Poster:
  •   Postat den: 2006-11-23 13:07 av BLHTML editerad den: 2007-06-02 06:41 
  •  
BLHTML
WAMP installation för Windows tar c:a 15 minuter.

Hämta hem WAMP; wamp5_X.X.X.exe från: WAMPSERVER.com

Konfigurera MySQL
Fyll i: MySQL användare, lösenord och databasnamn.
Tryck på Skapa MySQL script
Tryck på Spara script och spara: C:\mysql\bin\MySQL_dump.sql

Kör: cmd
C:\WAMP\mysql\bin\mysql < MySQL_dump.sql

Skapa en ny BLHTML databas: SQL Dump
Fyll i alla fält: Namn på webbplats, admin datakonto, lösenord och admins e-mejl och tryck på: Skapa SQL dump
Tryck på Spara script och spara: C:\WAMP\mysql\bin\SQL_dump.sql

Kör: cmd
C:\WAMP\mysql\bin\mysql --default-character-set=utf8 -uusername -ppassword database < SQL_dump.sql

C:\WAMP\Apache2\bin\php.ini
Ändra:
memory_limit = 8M
till:
memory_limit = 20M
Spara

Starta sedan WAMP genom att välja:
Put Online (från Tray menyn)
BLHTML forum  


Sidan är skapad med BLHTML0.0682 sekunder
Free Software
gnu
fsfe
BLHTML rekommenderar:
BLHTML rekommenderar
ubuntu
Kate
Opera
Firefox