BLHTML.se
Sök lokalt på blhtml.se

BLHTML Forum / Huvud Forum / Informations tavla / FAQ / Installation /

 •   Rubrik:
 • Besök:
 • Poster:
 •   Postat den: 2006-09-24 17:52 av BLHTML editerad den: 2008-07-19 06:09 
 • Sista post skriven av: Gäst den 2007-01-30 12:52  
BLHTML
LAMP installation för Debian eller Ubuntu Distributioner tar c:a 20 minuter.

Debian:
Desktop -> Administration -> Synaptic Package Manager

Ubuntu:
System -> Administration -> Synaptic Package Manager
Ubuntu v6.06 LTS:
Applications -> Add/Remove...
Tryck på knappen Advanced
Kryssa i alla kryssrutor under:
Settings -> Repositories

Ubuntu v7.10 'Gusty Gibbon':
Settings -> Repositories (Inställningar -> Förråd)
Kryssa i kryssrutan för: Canonical-supported Open Source software (main)

Synaptic Package Manager
Tryck på Search knappen för att söka och installera följande paket:
 • MySQLserver-5.0
 • php5
 • php5-mysql
 • apache2
Konfiguration av tidigare versioner än php 5.2.3:

/etc/php5/apache2/php.ini
Ändra:
memory_limit = 8M
till:
memory_limit = 20M
Spara

/etc/apache2/conf.d/charset
AddDefaultCharset UTF-8
till:
#AddDefaultCharset UTF-8
Spara

# /etc/init.d/apache2 restart


Övrigt:

 • Hur kan jag flytta webbroten?

 • Kör följande Shellkommandon och uppdatera följande filer för att flytta webbroten:
  # mkdir /var/www/BLHTML

  /etc/apace2/sites-available/default
  DocumentRoot /var/www/BLHTML
  Spara

 • Hur installerar jag en FTP server?

 • Synaptic Package Manager
  Tryck på Search knappen för att söka och installera följande paket:
  • vsftpd
  /etc/vsftpd.conf
  Avmarkera:
  local_enable=YES
  write_enable=YES
  Spara

  # /etc/init.d/vsftpd restart


 • Svenska tecken visas fortfarande fel på hemsidan:

 • Kan du tvinga apache att sätta charset: ISO-8859-1 (Western European):

  /etc/apace2/apache2.conf
  Avmarkera:
  #AddDefaultCharset ISO-8859-1
  till:
  AddDefaultCharset ISO-8859-1
  Spara

  BLHTML forum  


  Sidan är skapad med BLHTML0.0637 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox