BLHTML.se
Sök lokalt på blhtml.se

BLHTML Forum / Huvud Forum / Informations tavla /

 •   Rubrik:
 • Besök:
 • Poster:
 •   Postat den: 2006-10-20 03:34 av BLHTML editerad den: 2006-11-04 13:31 
 • Sista post skriven av: Martin den 2007-11-15 10:28  
BLHTML
Var med och översätt BLHTML till ytterligare språk!

Projektets .php kod är nu översättnings bara till följande språk:
Svenska English Dansk
Kan du något språk som inte är listat här? Ladda hem översättnings projektet och börja översätt. Har du frågor eller stöter på problem kan du ställa dem här.

Mer information:
 • Översättnings information
 • Hjälp till att infoga nytt språk
  •   Postat den: 2007-11-15 10:28 av BLHTML editerad den: 2008-09-16 01:46 
  •  
  BLHTML
  1   index.php
  2   download.php
  3   BLHTMLcmd.php
  4   basket.php
  5   forum.php
  6   functions.php
  7   BLH.php
  8   BLHmin.php
  9   ed.php
  10 EDii.php
  11 d1237ah.php
  12 layout.php
  13 ldb.php
  14 tools.php
  15 help.php

  Skapa skript för följande datakonton:

  2008-07-08
  BLHTML v0.71-c Alpha
  layout:
  Visa inbyggd inloggning

  2008-06-04
  BLHTML v0.71-a Alpha
  layout:
  Ban IP
  Script för att räkna antal felaktiga inloggningsförsök
  Antal felaktiga inloggningsförsök
  profilsida -> Profilsida


  2008-04-04
  BLHTML v0.70-d Alpha
  layout:
  Bredd till höger om sidan

  2007-11-25
  BLHTML v0.69-h Alpha
  layout:
  Länkarnas position (px)
  Marginal under
  Typsnitt: storlek%, font
  Menylänkar position:
  Visas endas om sidan är vänsterjusterad
  Fet text
  Bakgrund och ram
  Bakgrundsbild

  2007-11-25 Uppdaterad.
  BLHTML v0.68-e Alpha
  ldb.php:
  Inkludera följande datakonton till skript
  •   Postat den: 2006-11-02 00:13 av BLHTML editerad den: 2006-11-04 15:26 
  •  
  BLHTML
  Gymnasieklasser se hit
  Klasser med svenska och engelska språkkunskaper sökes för att översätta BLHTML:s informationsarkiv till Engelska. Datorkunskaper/inriktning på utbildning är sekundärt och inte nödvändig.

  Projekt information:
  Elever och lärare får här ett unikt erbjudande att medverka och ansvara för informations hanteringen av BLHTML.

  Projektet är planerat för en normal klass på 20 elever.
  Tidsåtgång: 15 till 20 lektions timmar
  Som bonus kan 5 lektions timmar ges i grundläggande BLHTML scriptning.

  Krav:
  Elever skall ha tillgång till datorer med en installerad webbläsare, för att kunna delta.

  Projekt upplägg:
  Lärare och eleverna börjar projektet med att lära sig grunderna i LAMP för att slutligen själva kunna sätta upp projektets BLHTML webbserver.

  Klassen kommer att indelas i följande ansvarsområden:
  • Projektansvarig avstämmer projektets avklarade moment
  • Backup ansvarig, ansvarig för all backuphantering
  • Grupp 1; Informations dokumentation
  • Grupp 2; Rättstavning och särskrivningar för den svenska informationen
  • Grupp 3, 4 och 5; Engelsk översättning
  Grupparbetet kommer att kräva samarbete mellan grupperna.
  BLHTML kommer att medverka och hjälpa till under hela projektets gång.
  Detta projekt kommer att tilldelas den klass/gymnasieskola som först visar sitt intresse.
  Skicka intresseanmälan här.
  Den skola/klass som får uppdraget kommer att meddelas via mejl eller via telefon.
  BLHTML forum  


  Sidan är skapad med BLHTML0.0989 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox