BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual /

 
  BLHTML funktions lista 4068 86
funktion:  Kategori:Kort beskrivning:
[1-...]AllaVisa bilder kopplade till datakonton
[A-Z]AllaVisar hyperlänk till datakontons datablad
ARRAYBASICHanterar och manipulerar $arrayer[+]
ATTRIBData managerSätter rättighets värden på poster i forumet, Forum Admin
BASKETData managerUppdaterar tabell satta med fältvariabler
DB
Admin kontonVäljer aktiv databas och visar information om SQL servern
CLS
BASICRensar sidans data
COPY_PAGE
AllaKopierar hämtad datasida till aktuell datasida
COUNTCLICKData managerSummerar antal klick en länk blivit klickad
BASICHantera loopar för arrayer, eller från och till satser
DATAData manager, BASICVariablehanterare
DATEBASICAktuellt tidsformat
DIAGRAMBASICVisar diagram från data
DOWNLOADAllaLaddar ner fil
ECHO
Data managerSkriver datablad
EDiiData managerRedigeringsfältet för att skriva in text i tabeller
FIELDAdminRäknar/summerar fält från tabell
FIELDMINData managerAdministration, infogar, uppdaterar och raderar fält i en tabell
FORUMData managerVisar ikonerna: edit, reply quote och kill
GETDATEBASICRäknar datum med utgångspunkt nu
GOSUB
BASICMemorerar aktuell programposition, flyttar programpekaren till GOSUB variabel
GOTO
BASICFlyttar programpekaren till GOTO variabel
HALT
BASICAvslutar aktuell sida
IF
BASICIF-satts
INDEXData managerVisar postens $id värde från forumstabellen för forumadmins
INSERTData managerInfogar data i aktuellt datakontos tabell
MEMBER_ADMIN
AdminLäser och uppdaterar tabell member som hanterar konton information
NEWPOSTData managerVisar om nya inlägg postats i forumet medan användare varit utloggad
PAGE_ADMIN
AdminSidhanterare visar och administrerar datablad till tabeller
PICAllaVisar bilder från: images/
PIC_ADMIN
AdminLäser och uppdaterar tabell bilder som hanterar bild information till datakonton
PLOPPBASICSkapa sidans standard knapp
PRINTAllaSkriver ut standardiserade överskrifter
READData managerLäser in fält från en post ur en tabell
REPLYData managerSvarar aktuell sidas index post i forumet
RESETData managerÅterställer och kontrollerar standard administrations och forum tabeller
RETURN
BASICÅterställer programpekaren till föregående GOSUB
RUBRICData managerÄr rubriken i forumet
SCOREAllaVisar besökare till sidan
SENDMAIL
AdminSänder interna och externa mejl
SET_CATCH_PAGE
Data manager, BASICSätter retursida och basket/forum variabler
SLINKData managerLänkar inlägg i och till forum
SQLGET
Admin kontonStäller SQL frågor
STRBASICSträng hanterare
SUMBASICNummer hanterare, räknar tal och variabler
SWITCH
BASICSWITCH-satts
SYSTEMBASICWebbplatsens konstanter (SYSTEM variabler).
TIMERBASICTidtagare
TEXTAREAAllaTEXTAREA som kan användas i EDii
TREEData managerVäxlar post från att visa hela inlägget till att bara visa rubriken, Forum Admin
UPLOADAllaLaddar upp fil
WHENAllaSkriver ut tidsformat
WHOEDData managerVem som får radera och editera poster i forumet
WRITEMAILData managerVisar mejl länk till $user
 • Admin funktioner är lila markerade länkar
 • Fet markerade länkar är grundläggande databas funktioner
 • Kursiva länkar är forum relaterade funktioner
 • Röd markerade länkar är script styrfunktioner
  BLHTML Kategorier 3157 5
  BLHTML funktions lista 34954 79
funktion:  returnerar:användningsområde:
#,#'Installations script, en inpackad '
#+##Visar: brädgård: #
#<#<Visar: HTML tagg: <
#>#>Visar: HTML tagg: >
#_#&nbsp;Visar fasta mellanslag
 
#BS#\Visar: \
#-|##-|#Installations script, en inpackad (
#|-##|-#Installations script, en inpackad )
#,,#"Installations script, en inpackad "
#//#//Remmning: // uteslut resterande kod på följande rad
#/*#/*Remmning: uteslut kod start markering /*
#*/#*/Remmning: uteslut kod slut markering */

Mer information:
 • Specialtecken
 • Introduktion i BLHTML
 • Funktion information Informationsöversikt av BLHTML funktioner
 • BLHTML syntax Hur BLHTML utformas och skrivs
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.1745 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox