BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista / DATA /

 
  set 2945 0
#DATA[variabel] post=set#

Sätter värde till BLHTML variabel.

#DATA[variabel] post=set# fungerar med #IF# (Exempel på set i en #IF#).
Observera att denna funktion inte fungerar i andra funktioner.

Exepel att tilldela värden:
#DATA[str] post=set value="This is a string"# // Tildelar str="This is a string"

Exempel att radera variabel:
#DATA[str] post=set#
#DATA[str] post=set value=NULL#

Exempel att integrera strängar:
#DATA[str_one] post=set value="this is an test string"#
#DATA[str_two] post=set value="that show blhtml on/off"#

#DATA[str_tree] post=set value="Here stings merge to one: #DATA[str_one]# #DATA[str_two]#"#

#DATA[str_tree]#<br>
#DATA[str_tree] blhtml=on#

Utresultat:
Here stings merge to one: #DATA[str_one]# #DATA[str_two]#
Here stings merge to one: this is an test string that show blhtml on/off

Som standard exekveras strängen inte till BLHTML kod.
Att spara eller skriva data till BLHTML sätts blhtml till on.
Koden blir snabbare om blhtml är sätts till off och blhtml sätts bara på vid behov.

Mer information:
 • BLHTML syntax
 • #DATA#
 • operator
 • #SUM#
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0697 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox