BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  ECHO 8844 5
#ECHO# är ett forum admin kommando
Rättigheter att använda funktionen #ECHO#:
 • Data manager
 • BASIC

 • #ECHO# Skriver ut innehållet från en eller flera datablad/sidor och kan innehålla data från en eller flera datakonto/tabeller.
  För att visa ett datablad; måste sidan vara aktiv

  Observera att som Admin ser du även ej Aktiva sidor. En kryssruta i editeringsläge kan sättas så att alla eller att bara medlemar kan se sidan.

  värden:    standardvärden:    beskrivning:
  idaktuellt kontoSidan skall vara från datakonto/tabell
  pageBSida som skall skrivas
  showpageSkriver sida med data från tabell/er
  infoSkriver sidinformation
  forumSidan skrivs ut som ett forum
  dataSkriver ut datablad
  mail
  sourceVisar endast databladet som en sträng, utan att exekvera innehållet
  limitAntal gånger sidan skall skrivas ut
  whereSökord för vilka sidor som skall skrivas
  rndfalsetrue eller false om sökresultatet skall slumpas
  secure
  topDatasida som representerar rubrik och informerar om forumets/datalistans kolumner. Skrivs mellan forumsträdet och forumsinläggen. Används tillsammans med:
  show=forum eller show=data
  bottomSida som avlutar forum eller datalista
  Används tillsammans med:
  show=forum eller show=data
  preview«PreviousNamn på gå till föregående sida i ECHO lista
  nextNext»Namn på gå till nästa sida i ECHO lista
  inkSätter tecken färgen på forumets sökväg
  dirtrueVisar sökvägen ovanför forumet
  falseVisar inte sökvägen
  size1Sätter teckenstorleken på forumets sökväg
  locate2Possition för Indexering 0 vänster, 1 center, 2 för höger
  br0Hur många radbrytningar till indexeringen
  rights0Bara Admin har tillgång till sida
  1Medlems sida. Måste vara inloggad för att se sida
  2Alla ser sida. Sida är Publik
  alwaystrueSidan visas även om inte aktiverad
  falseEj aktiverad sida visas ej
  link_class$link_classclass på forum trädstruktur och sidlänkar för föregående och nästa
  link_data$link_dataextra variabler som skall adderas med sidlänkadresser
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  Exempel på #ECHO#
  #ECHO# // Skriver datablad B från aktuellt datakonto/tabell

  #ECHO id=8 page=D# // Skriver ut text presentation av datablad D från datakonto/tabell 8

  #ECHO id=4 page=E view=info always=true# // Skriver informationen från datablad E även om sidan ej är aktiv

  #ECHO id=2 page=C limit=1 where(grupp=2) rnd=true#
  // Skriver datablad C en gång från datakonto/tabell 2. Slumpar en post där grupp = 2

  #ECHO page=F where(grupp=1) rnd=true#
  // Alla poster som är 1 i fält "grupp" slumpas, resultatet skrivs ut med hjälp av datablad F

  #ECHO where(color=yellow order by date)#
  // Alla poster där fält color har värde "yellow" sorteras i ordning efter fält date


  Exempel #ECHO show=source return=string#
  Kälkoden för top-sida på #SYSTEM[name]#:<br>
  // Sparar koden för databladet C på datakonto 1 i variablen: $P
  #ECHO id=1 page=C show=source always=true limit=1 return=P#

  #TEXTAREA paper=FFF rows=12 wrap=off##$P##/TEXTAREA#
  // Skriver ut koden från databladet i en <textarea>

  Utresultat:
  Kälkoden för top-sida på BLHTML.se:


  Mer information:
 • Jobba med forum
 • #DO#
 • #READ#
 •   forum 2671 0
  #ECHO show=forum# pressenterar data som forumsinlägg.

  Exempel:
  #PRINT size=7 value(Vårat Forum)#

  #ECHO
          preview=«Föregående next=Nästa»
          id=4 page=C show=forum limit=10
          rights=2 always=true
  #


  /*
  Sätter indexeringstext till Föregående och Nästa. Forumet är placerat i databas 4 och sidan C skriver ut inläggen. show=forum Gör att data från databasen behandlas som ett forum. Vi visar max 10 poster innan indexeringen visas. Alla ser forumet med rights=2. always=true Visar forumet även om sidan C är ej aktiverad

  Sidan C läser in postdata med hjälp av:
  #READ#
  */

  Mer information:
 • #ECHO#
 • locate, br
 •   br 2658 0
  #ECHO br# är ett undervärde till:
 • forum
 • data
 • mail

 • br flyttar indexeringen <br> rader ner. Som standard är br=0 och indexeringen flyttas 0 rader ner.

  Exempel på #ECHO br#
  #ECHO show=data br=2# // Skriver indexeringen 2 rader under datalistan

  Mer information:
 • #ECHO#
 • locate
 •   locate 2729 0
  #ECHO locate# är ett undervärde till:
 • forum
 • data
 • mail

 • värden:  standardvärden:  beskrivning:
  locate0Vänsterjustering av indexering
  1Indexering är centrerad
  2Högerjustering av indexering

  Exempel på #ECHO locate#
  #ECHO show=data locate=1# // Skriver indexeringen centrerad

  Mer information:
 • #ECHO#
 • br
 •   data 2829 0
  #ECHO show=data# visar datalistor.
  För att skriva en #ECHO limit=1# eller alla datasidor #ECHO# behövs ej show=data! show=data Används när antalet poster som visas är okänt. Om vi har 2 poster och använder #ECHO limit=10# skrivs ej 2 poster ut, utan 10 som vi ber om. För att skriva ut 2 poster men som mest skriva ut 10 poster samtidigt skrivs #ECHO show=data limit=10#

  Mer information:
 • #ECHO#
 • locate, br
 • where
 •   where 2791 0
  #ECHO where# används tillsammans med:
 • forum
 • data

 • where är en del av en SQL-fråga som ställs tillsammans med SELECT satsen:
  SELECT nyckelpost from tablell where #DATA[where]#

  Exempel på #ECHO where#
  #ECHO page=C where(year=2005 order by date) always=true#

  /*
          Datablad C från aktuellt datakonto/tabell skrivs ut som datalista,
          med alla poster sorterade efter fält date och där fält year = 2005.
          Listan skrivs ut även om sida C är inaktiverad.
  */

  Mer information:
 • #DATA#
 • MySQL SELECT
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.1471 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox