BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML Projekt / AJaB / AJaB funktioner /

 
  Exempel 2763 0
Bildgalleri från start sidan:

Bilderna läses in från tabell blomma Bilderna är satta under Mina bilder 1 till 5 Om du har fler bilder är det bara att ändra max värdet för $data_1 Att lagra bild informationen i en tabell kan vara bra om du vill gruppera bilderna för att styra vilka bilder som skall visas.

Sida som anropar ID=8 page=C
Antal bilder:<br>
<a onclick="
clr(); object('bar'); send('a=-1'); echo(8, 'C');"><img src="images/left.png" alt=previous border=0></a>
#DATA[data_2] id=data_2 post=new size=3 value=5 class=txtbox#
<a onclick="clr(); object('bar'); send('a=1'); echo(8, 'C');"><img src="images/right.png" alt=next border=0></a><br>

<div id=
bar style="height: 60;"><input id=data_1 type=hidden value=#$data_1#>#1 id=11 width=50##2 id=11 width=50##3 id=11 width=50##4 id=11 width=50##5 id=11 width=50##DATA[data_1] id=data_1 post=hidden value=0#</div>

Sida som anropas: ID=8 page=C
#SUM value($data_1 $a) return=data_1#

#IF($data_1 < 0) then(#$data_1=29#)#
// Om bild -1 visa sista bilden
#IF($data_1 > 29) then(#$data_1=0#)# // Om sista bilden visa första

#IF($data_2) then(#$m=$data_2#) else(#$m=5#)# // Visa $m antal bilder
#IF($m > 14) then(#$m=14#)# // Visa MAX 14 bilder

#DATA[flowers] id=11 post=set field=blomma type=fieldlist# // Tar ut bilderna från datakonto 11
<input id=data_1 type=hidden value=#$data_1#> // Sparar aktuell bild data_1

#: loop#
#PIC id=11 no($flowers[$data_1]) width=50#
// Skriver ut bild: $flowers[$data_1]

// Tar ut nästa bild från informationen hämtad från tabell blomma
#SUM value($data_1 1) return=data_1##IF($data_1 > 29) then(#$data_1=0#)#

#SUM value($n 1) return=n#
// Räknar upp antalet visade bilder
#IF($n < 5) then(#GOTO loop#)# // Sätter att vi visar 5 bilder

Samma exempel med #DO#:
#SUM value($data_1 $a) return=data_1#
#IF($data_1 < 0) then(#$data_1=29#)#
#IF($data_1 > 29) then(#$data_1=0#)#
#IF($data_2) else(#$data_2=5#)#
#IF($data_2 > 14) then(#$data_2=14#)#

<input id=data_1 type=hidden value=#$data_1#>

#DO from=1 to=30 skip=$data_1 limit=$data_2 loop=true
        value(#PIC id=11 no($post) width=50#)
#

Utresultat:
Antal bilder:

BLHTML flowerBLHTML flowerBLHTML flowerBLHTML flowerBLHTML flower

Mer information:
 • AJaB funktioner
 • #DO#
 • DO med AJAB Asynkron stegning
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0930 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox