BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML Projekt /

 
  AJaB 7713 5
AJaB (Asynchronous JavaScript and BLHTML)
Här finner du information om hur du jobbar med Asynchronous JavaScript tillsammans med BLHTML.

För att aktivera AJAX för BLHTML:

Kryssa i:
Kontrollpanelen -> Övrigt -> Aktivera AJaB

Mer information:
 • wiki: AJAX
 • ajab.js
 •   Komma igång med AJaB 1640 0
  Steg 1, Skapa ett kontainer objekt:

  <div id=pictures>
  Information som visas när sidan skapas
  </div>

  Standard returneras AJaB anropet till okbject id=out
  För att skriva till objekt: id=pictures:
  // funktionen object sätter utobjekt och behöver endast sättas en gång
  object('pictures');
  Om data skall returneras till objekt: id=out behövs inte funktionen objekt anropas!

  Steg 2, Skapa anrop:

  <a onclick="clr(); object('pictures'); send('a=1&b=8'); echo(8, 'C');">
  Bild eller textlänk
  </a>
  • clr(); raderar alla variabler satta med funktionen send();
  • object('pictures'); skickar utresultatet till HTML objekt id: pictures
  • send('a=1&b=8'); lägger till och sätter variablerna: a=1 och b=8 dessa kommer att skickas till BLHTML databladet
  • echo(8, 'C'); BLHTML databladet som skall skrivas ut: datakonto: 8 datablad: C
  Steg 3, BLHTML datablad
  Du redigerar ditt datablad som en vanlig webbsida. Sidan måste vara aktiverad och
  minst en av Visa sida för medlemmar eller Visa sida för gäster skall vara förkryssad.

  För att kunna skicka information från aktuellt till nästföljande datablad används objekt id: data_? variabler
  // Sparar $data_0: <input id=data_0 type=hidden value=#$data_0#>
  #DATA[data_0] id=data_0 post=hidden#

  // Redigerbart värde $data_1: <input id=data_0 type=text value=#$data_1#>
  #DATA[data_1] id=data_1 post=new#

  Programmerings tips!
  Grundregel: Mindre information från AJaB datablad desto snabbare.
  Det innebär att desto mer statiska funktioner satta från aktuell webbsida minskar koden från databladet.
  Tänk på att grundsidan skapas en gång medans din AJaB datablad är den sida som kommer att köras många gånger.

  Mer information:
 • AJaB funktioner
 •   AJaB funktioner 8563 2
  JavaScript funktioner från javascript/ajab.js:

  funktion:  Beskrivning:  
  clr();Raderar alla skickade variabler.
  send('variable1=1&variable2=otherthing');Variabler som skall skickas med anrop.
  Inkluderar $data_? variabler
  object('id');document.getElementById(x) vilket okbject anropet skall returnera data till
  getvalue('id');Skickar värdet från HTML objekt id
  blhtml('#BLHTML#');Exekvera HTML/BLHTML kod
  echo(ID, 'page');Datablad som skall returneras
  url('www.adress');Öppna www.adress

  data_? Objekt värden:
  Alla $data_1 till $data_10 skickas när funktion send(); anropas.
  Därefter Om object data_11 är satt kontrolleras data_12.
  Om object data_11 inte är satt kontrolleras inte data_12.

  Anledningen till variablerna data_? är att kunna sätta variabler från databladet och skicka med dessa automatiskt från statisk skriven kod som ligger utanför våran virtuella skapade miljö (från object på HTML sidan).

  Värderna från data_? skickas till BLHTML datablad $data_? för bearbetning.

  Mer information:
 • AJaB
 • #PLOPP#
 •   ajab.js 2955 0
  Aktuell Javascript:
  javascript/ajab.js


  Exempel:
  #IF(!$data_8) then(#$data_8(send some text)#)#
  <div class=topper>
  #PLOPP onclick(clr(); send('menu=8'); object('AJaB'); echo(1, 'I');) value(Starta här)#
  #PLOPP
          onclick(url('http://www.blhtml.se/index.php?ID=1&page=A&forum=Artiklar&index=221');)
          value(Go url: AJaB Bildspel)
  #
  #PLOPP
          onclick(blhtml('#SYSTEM[whoami] return=who#<center>Hello #SYSTEM[myname]#<br>#1 id=$who#</center>');
          object('AJaB');)
          value(Execute BLHTML)
  #
  #DATA[data_8] id=data_8 post=new cols=13 class=txtbox#
  #PLOPP onclick(clr(); object('AJaB'); send(); echo(11, 'D');) value(Send text)#
  </div>
  <div id=AJaB style="height: 30;"></div>

  Datablad 11, C
  #DO from=1 to=10
          value(#IF($data_$step) then(data_$step(#$data_$step#)<br>)#)
  #

  Utresultat:
  Mer information:
 • AJaB
 • #PLOPP#
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.1081 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox