BLHTML.se

BLHTML.se /

 
  Utveckling v0.76-b Gamma 14759 38
BLHTML
BLHTML v0.76-b Gamma
Your IP is 54.162.133.222
PHP v5.6
Quote
"It only Ends Ones.
Anything that happens Before that is Just Progress"

-Jacob
  Aktuell BLHTML v0.76-b Gamma 3129 0
v0.76-a 100507 Kod städad

// -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[åäö ÅÄÖ]
  Äldre uppdateringar 9210 35
  v0.75 1692 0
v0.75-a 100417 Buggfix, BLHTML-dump:
Inpackade $ har ändrats från |$|, |$1| till |%|, |%1|

v0.75-b 100418 Buggfix och trimmat PHP-koden för: #FORUM#
// Om $reply är satt till "off" innan forumet anropas
#$reply=off#
Visas nu endast: Reply Reply Quoting this Message för administatörer av adminkonton.

v0.75-c 100419 trimmat PHP-koden och standardisera BLHTML styrvariabler
för editera/förhandsgranska och spara forums poster:
gammalt $namn$actionnytt $variabelnamnförklaring:
$Egaedit$blhtml_forum_edit_preview// "edit" Förhandsgranska post i forum
$Ese$blhtml_forum_edit_save// "edit" Uppdatera post i forum
$Rgaquip$blhtml_forum_new_preview// Förhandsgranska ny forums post
$Rsereply$blhtml_forum_new_save// Spara ny forums post

v0.75-d 100426 Funktionsuppdatering: #REPLY# #TREE# #ATTRIB# #WHOED# #RUBRIC# #FORUM#
Om inte line sätts inte line i URL:en.
Om inloggad som Admin includeras blhtml_su i URL:en.

v0.75-e 100428 Funktionsuppdatering: #ECHO#
#ECHO show=source return=string#

// show=source visar endast databladet som en textsträng
// return sparar databladet i en sträng

v0.75-f 100504 Buggfix: Kontrollpanelen raderar nu gamla CSS filen vid spara Layout.
Buggfix: Administrera Datakonto -> Kör script: skall nu spara rätt fil och
tempfilen sparas temporärt i HOME/ katalogen.
Buggfix: Om #PIC no# sätter nu #[1-...]# alla attribut och rättigheter.

v0.75-g 100507 Buggfix: #IF# igen!
IF-sattsen tittar nu oändligt på && tills || eller \0

Försökte byta ut switch-sattsen:
switch($opr)
{
        case "==": if("$vle[0]" == "$vle[2]") $ce = 1; break;
        case "!=":  if("$vle[0]" != "$vle[2]")  $ce = 1; break;
        case "<=": if("$vle[0]" <= "$vle[2]") $ce = 1; break;
        case ">=": if("$vle[0]" >= "$vle[2]") $ce = 1; break;
        case "<":   if("$vle[0]" < "$vle[2]")   $ce = 1; break;
        case ">":   if("$vle[0]" > "$vle[2]")   $ce = 1; break;
}

med eval():
$if = (!$opr && !$vle[2]) ? "\$vle[0]" : "\$vle[0] $opr \$vle[2]"; // $if är en variabel
eval("if($if) \$ce = 1;");
Skicka gärna svaret, om du ser vad felet med eval() är!
BLHTML forum  


apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
© 2003, 2010 BLHTML
BLHTML flower
Sidan är skapad med BLHTML0.1007 sekunder
Free Software
gnu
fsfe
BLHTML rekommenderar:
BLHTML rekommenderar
ubuntu
Kate
Opera
Firefox