BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / Introduktion i BLHTML /

 
  GOTO GOSUB och RETURN 2867 0
Exempel flytta programpekare:
BLHTML starts...<br>

#$n=sub_hello#
#GOSUB sub_test#

#GOTO jump_over#


This part of the code is not part of the output HTML document
#GOTO# doesn´t remember where it came from, while
#GOSUB# find its way back when #RETURN#

#: jump_over#
BLHTML now ends
#HALT#
// ---------------------------------------- sub_test
#: sub_test#
sub_test check if "#$n#"<br>

#IF($n)
        then(#GOSUB($n)#)
        else(#RETURN#)
#


Here we return after the IF<br>
#RETURN#

// ---------------------------------------- sub_hello
#: sub_hello#
In #$n# we write "Hello world"<br>
#RETURN#

Utresultat:
BLHTML starts...
sub_test check if "sub_hello"
In sub_hello we write "Hello world"
Here we return after the IF
BLHTML now ends

Programförklaring:
 • $n tilldelas sub_hello
 • #GOSUB sub_test# förflyttar programpekaren till #: sub_test#
 • IF frågar om n är deklarerad
  Om n skall programpekaren förflyttas till $n som är satt till sub_hello
  blhtml=on måste stå efter "#$n#" citattecknen är för att kapsla in $n för exekvering
  (Om inte $n skall programpekaren returneras tillbaka till #GOSUB sub_test#)
 • #: sub_hello# skriver Hello world och förflyttar tillbaka till sub_test
 • Skriver: Here we return after the IF och returnerar tillbaka till #GOSUB sub_test# som skriver: BLHTML now ends
Exempel loop:
#DATA[n] post=set value=1# // or #$n=1#

#: loop#
n = #$n#<br>
#DATA[n] post=set operator=add value=1# // or #SUM value($n 1) return=n#
#IF($n <= 5)
        then(#GOTO loop#)
        else(#GOTO continue#)
#

#: continue#

BLHTML ends

Utresultat:
n = 1
n = 2
n = 3
n = 4
n = 5
BLHTML ends
 • n sätts till 1
 • #: loop# loop start
 • Skriver n = #$n#
 • Adderar ett till $n
 • Om IF är mindre lika med 5 flyttas programpekaren till loop,
  om $n är större än 5 flyttas programpekaren till continue
Mer information:
 • #DO#
 • #ECHO#
 • #DATA#
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0803 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox