BLHTML.se

Variabelhantering /

 
  BLHTML styrvariabler 3218 1
BLHTML använder följande $var/#DATA# php: $secure styrvariabler:

Webbserver:
variabel:beskrivning:
$PHPSESSIDphp sessionsvariabel
 • #DB#


 • SYSTEM $secure variabler:
  variabler:  beskrivning:
  mainsatt till sant om main webb databas är aktiv
  connected#DB value=connected#
  active#DB show=database#
  linkLänkvariabel för aktuell koppling till SQL server

  $secure variabler: system/boot.php
  variabler:  beskrivning:
  typeTyp av databas
  serverAdress till SQL server
  databaseNamn på databas
  userDatabas användare
  passwdLösenord databas användare

Admin Styrvariabler:

variabel:värde:beskrivning:
$blhtml_su$blhtml_su=username Switsh User username

BLHTML System styrvariabler:

variabel:värde:beskrivning:
$blhtml $blhtml="logon"
$blhtml="Logga in"  

$blhtml=menu
$blhtml=logout
$blhtml=MyPAGE
Hanterar inloggningen
Hanterar inloggningen

Sätter Toppen meny på/av
Loggar ut användare
Visar användares hemsida

$blhtml_printVisar datablad för utskrift

$blhtml_actionSätter PHP retursida, standard; $blhtml_action=index.php
<form action=$blhtml_action method=post>
$blhtml_cmdaktuellt BLHTML script kommando som exekveras

$blhtml_off$blhtml_off=1Stänger av BLHTML exekvering för aktuellt sidanrop
$JavaScript$JavaScript=1
$JavaScript=2
onfocus
#EDii#
$new_visitor_detected  sätts på om ny användare
$onfocusonfocus, sätt aktivt element

Datablad:

variabel:beskrivning:
$blhtml_lastDatum datablad senast uppdaterades
$blhtml_rubricDatabladets rubrik

Sidans rubrik: #$blhtml_rubric#<br>
<div align=RIGHT>Sidan senast uppdaterad: <b>#WHEN type=date space=- value=$blhtml_last#</b></div>

$makestr$makestr=true returnerar bara sid data
$no_margin$no_margin=true Ingen marginal
$page_marginSätter margin-top och margin-bottom
$page_paddingSätter padding-left och padding-right (mellanrum mellan ram och sid data)

$page_margin och $page_padding sätts som standard till 15px
IE klarar inte av att sätta:
margin-left och margin-right, IE räknar med hela sidan och därmed hamnar ramen under menyn.

$border_typeSätter ramtyp för datablad
$border_colorSätter ramfärgen för datablad
$border_sizeSätter rambredd för datablad

Exempel:
#A id=1 page=A value(Startsidan ridge) data(border_type=ridge&border_color=FFB778&border_size=20)#<br>
#A id=1 page=A value(Startsidan dotted) data(border_type=dotted&border_color=FF983D&border_size=44)#

Utresultat:
Startsidan ridge
Startsidan dotted

Redigera datablad:

variabel:beskrivning:
$blhtml_safemodeSafe Mode, förhandsgranskar ej sida vid redigera sida
$blhtml_sendSparar redigerat datablad
$blhtml_previewFörhandsvisar aktuellt datablad
$EDii_blhtmlVisa #BLHTML# taggar
$EDii_htmlVisa <html> taggar
$EDii_brGör <br> vid ny rad
$EDii_textareaSkapa kod i en TEXTAREA

Editor att skapa sidor:
#EDii id=msg#<br>

#PLOPP name=blhtml_preview value=Förhandsgranska#
#PLOPP name=blhtml_send value=Uppdatera#<br><br><br>

<hr> // Dessa kryssrutor är extra funktioner till editor att skapa sidor och är därför inte obligatoriska!
<input type=checkbox name=EDii_blhtml class=std>Visa #+#BLHTML#+# taggar<br>
<input type=checkbox name=EDii_html class=std>Visa #<#html#># taggar<br>
<input type=checkbox name=EDii_br class=std>Gör #<#br#># vid ny rad<br>
<input type=checkbox name=EDii_textarea class=std>Skapa i en TEXTAREA
Sida sätt under: Kontrollpanelen -> Editor att skapa sidor

Forum variabler:

$action$variabelbeskrivning:
edit$blhtml_forum_edit_preview// "edit" Förhandsgranska post i forum
$blhtml_forum_edit_save// "edit" Uppdatera post i forum
quip$blhtml_forum_new_preview// Förhandsgranska ny forums post
reply$blhtml_forum_new_save// Spara ny forums post

Datakonto administrations script variabler:

variabel:värde:beskrivning:
$blhtml_id#SYSTEM[whoami]#$blhtml_id; datakonto id som talar om vart scriptet skall installeras
Administratör kan ändra $blhtml_id under: Skapa script på datakonto
Knappen Kör script installerar script på datakonto: $blhtml_id

$blhtml_myname#SYSTEM[myname]#$blhtml_myname; Namnet på datakontot som kör scriptet.
Val av $blhtml_id sätter $blhtml_myname
$blhtml_id och $blhtml_myname kan användas i scriptet
för att tala om vilket datakonto som scriptet skall slutligen installeras på

Övriga:

#EDii#:
variabel:beskrivning:
$EDii_nameNamn på EDii, standard namn=EDii_msg
$EDii_rubric_classCSS class på rubriksfältet
$EDii_br_classCSS class på kryssrutor

forumedit sida som redigerar post i forum
variabel:beskrivning:
#SYSTEM[EDii_width]#TEXTAREA tecken bredd
#SYSTEM[EDii_height]#rader för TEXTAREA

#PLOPP# och #EDii#:
variabel:beskrivning:
$blhtml_inpCSS för BLHTML knapp
$blhtml_inp_onCSS för aktiverad BLHTML knapp

Mer information:
 • Översättning
 • Konto Admin variabler
 • #IF#
 • #DATA#
 • #EDii#
 • #PLOPP#
 •   onfocus 2537 0
  Attributen id sätter <HTML id=objekt> id kan sättas för:
 • #DATA#
 • #EDii#
 • #TEXTAREA#
 • #PLOPP#

 • onfocus kan sätta dessa objekt till aktiv om $onfocus = objektets id värde.

  Exempel:
  #DATA[index] post=hidden value=242# // Sätter denna post som retur post

  #SET_CATCH_PAGE#
  #DATA[JavaScript] post=hidden value=1#
  // include JavaScript for onfocus function
  #DATA[onfocus] post=new type=dropdown value(()input textarea plopp)#<br><br> // Setting $onfocus variable

  INPUT:<br>
  #DATA[dat] id=input post=new class=txtbox#<br><br>

  TEXTAREA:<br>
  #TEXTAREA id=textarea name=tex rows=3 class=txtbox##$tex##/TEXTAREA#<br><br>

  #PLOPP id=plopp value(Chose textelement to use)#

  Utresultat:


  INPUT:


  TEXTAREA:
  Mer information:
 • BLHTML styrvariabler
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.1060 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox