BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  HALT 6535 0
#HALT# är en fristående funktion
Rättigheter att använda funktionen #HALT#:
 • BASIC

 • #HALT# Avslutar och visar allt som har exekverats innan #HALT#. Allt efter #HALT# existerar inte för BLHTML tolken.
  #HALT# sätter $blhtml_HALT=1

  Exempel:
  /*
  kod
  */

  #HALT#
  Utesluten text

  #HALT# fungerar inte i andra funktioner.

  Exempel på halt i #IF#:
  #IF(#SYSTEM[whoami]#) then(#HALT#)# // Visas ej för medlemmar
  #IF(#SYSTEM[whoami]#) else(#HALT#)# // Visas ej för gäster

  #IF(1)
  then(
          #$a=9# // Du kan REMMA i IF then / else
          #IF($a == 8) then(a är 8) else(ERROR)#
          #HALT# Detta exekveras EJ
  )#

  Mer information:
 • Remmning
 • #IF#
 • #DO#
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0812 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox