BLHTML.se

Post och databashantering /

 
  basket 7433 8
BLHTML:s databashanterare för läsa och skriva till en eller flera tabeller.

Regler för basket:
 • Om existerande nyckelvärde updateras post, om inte skapas en ny post
 • #PLOPP# Knapp skickar sida till basket
 • #PLOPP name=ignore# Knapp skickar ej sida till basket

 • basket variablar:
  • $basket_command=insert new member
  • $blhtml_table tabell/er som skall redigeras
  • $blhtml_erase post/er som skall raderas
  • $blhtml_basket returnerar felkoder från basket
  SET_CATCH_PAGE sätter värden till basket:
  #SET_CATCH_PAGE table="datapage1 datapage2 datapage3" erase=tabort#
  • SET_CATCH_PAGE sätter retursida
  • Sätter standardvärden och fälttyper på fält i tabeller: datapage1, datapage2 och datapage3
  • Sätter att dessa tabeller skickas till basket för exekvering (insert/update/delete)
  • Sätter erasevariabelnamn som raderar post/er
  SET_CATCH_PAGE utför följande BLHTML exekveringar:
  #DATA[blhtml_table] post=set value="datapage1 datapage2 datapage3"#
  // Sätter standardvärden och fälttyper på fält i tabeller: datapage1, datapage2 och datapage3

  #DATA[blhtml_table] post=hidden#
  // Sätter att dessa tabeller skickas till basket för exekvering

  #DATA[blhtml_erase] post=hidden value=tabort#
  // strängen blhtml_erase innehåller knappen och checkboxarna som innehåller data vilka poster som skall raderas

  #DATA[tabort] post=set#
  /*
  Om knappen #PLOPP name=tabort value="Radera poster"# skickade formuläret är tabort="Radera poster"
  Det innebär att alla kryssrutor blir markerade
  #DATA[tabort] post=set# avmarkerar alla kryssrutor, genom att avdeklarera tabort
  */

  Mer information:
 • #BASKET#
 • #SET_CATCH_PAGE#
 • #READ#
 • #DATA#
 • #PLOPP#
 • attrib databas Databas rättigheter
 • Läs -> skriv -> radera exempel
 •   Hantera flera checkboxar med ett fält 5094 0
  Exemplet visar hur du med hjälp av ett heltal 8 bitars fält kan hantera 8 checkboxar i en datalista.

  // attribut defalt sätter vilka checkboxar som skall vara satta som standard
  #FIELDMIN name(cb) type=int8 default(0)# // Datafält som hanterar upp till 8 checkboxar

  // Skapa en valfri variablel som exekveras före anrop av databladet "Write post":
  #$cbi=_checkbox# // Exempel $cbi

  #READ#<tr>
          <td>#DATA[tabort] post=new prefix=id type=checkbox class=std#</td> // Kryssruta att radera post
          <td>#DATA[id] post=new prefix=id cols=2#</td> // Visar nyckelfältet
          <td noWrap>
                  #DATA[cb] post=new prefix=id type=checkbox bit=0# // Kryssrutor 0 till 7
                  #DATA[cb] post=new prefix=id type=checkbox bit=1#
                  #DATA[cb] post=new prefix=id type=checkbox bit=2#
                  #DATA[cb] post=new prefix=id type=checkbox bit=3#
                  #DATA[cb] post=new prefix=id type=checkbox bit=4#
                  #DATA[cb] post=new prefix=id type=checkbox bit=5#
                  #DATA[cb] post=new prefix=id type=checkbox bit=6#
                  #DATA[cb] post=new prefix=id type=checkbox bit=7#
                  #DATA[cb_$id$cbi] post=hidden value=1# // Talar om för basket att variabel $cb är en checkbox
                  #$cb# // Visar värdet på $cb satta med ovanstående checkboxar
          </td>
  </tr>

  Mer information:
    Returkoder basket 3306 0
  basket returnerar variabel: blhtml_basket

  Värde:Bit:   beskrivning:
  delete:
  10
  21
  42
  83
  16

  4  insert:
  2568Ny post skapad
  5129Fält måste vara unikt
  102410Fält får ej vara tomt
  204811
  4096

  12  update:
  6553616Post uppdaterad
  13107217Fält måste vara unikt
  26214418Fält får ej vara tomt
  52428819
  1048576

  20  Övriga basket meddelanden:
  1677721624Användarnamn för kort
  3355443225Ogilltigt tecken i användarnamn
  6710886426Ogilltigt användarnamn
  13421772827Ogiltigt lösenord
  26843545628

  Mer information:
 • basket
 •   Skapa nya poster 1722 0
  Exempel att skapa nya poster:
  #SET_CATCH_PAGE table=datakonto#

  #FIELD type=last add=1 return=id#
  #DATA[pris] post=set#

  id:<br>
  #DATA[id] post=new#<br>
  Produkt:<br>
  #DATA[lager] post=new type=checkbox#<br>
  Pris:<br>
  #DATA[pris] post=new#<br><br>

  #PLOPP value(Lägg till ny vara)#<br><br>

  Förklaring:
  • SET_CATCH_PAGE sätter retursida till sig själv och anropar basket som sparar poster som överenstämmer med tabell/er table=datakonto

  • #DATA[id] post=set value(#FIELD type=last add=1#)# Sätter nyckeln till sista + 1 posten i tabellen.
  • #DATA[pris] post=set# Tömmer fält för att skriva ny data.
  • #DATA[id] post=new# Denna kan ersättas med en hidden om användarna ej får ändra nyckeln.
  • #DATA[lager] post=new type=checkbox# Matar in ett SANT eller FALSKT värde.
  • #DATA[pris] post=new# Ett INPUT fält för värde eller text.

  • #PLOPP value(Lägg till ny vara)# Skickar data för behandling
  Mer information:
 • basket
 • #SET_CATCH_PAGE#
 • #DATA#
 • post=set
 •   Radera post/er 2840 0
  Grund att radera post/er.

  Exempel från databladet som listar poster från databasen:
  #DATA[blhtml_erase] post=hidden value=tabort#
  // #DATA[blhtml_erase]# innehåller namnet på checkboxarna och "radera post knapp"

  #DATA[tabort] post=set# // Avmarkerar alla checkboxar eftersom knappen heter lika $tabort
  /*

         Kod som manipulerar databas

  */

  #PLOPP name=tabort value="Radera poster"# // Om knapp raderas markerade checkbocksar med samma namn

  Från datablad där listobjektet skrivs:
  #DATA[tabort] post=new prefix=id type=checkbox class=checkbox#

  // Detta är checkbox elementet som avgör om post skall bli raderad eller inte

  Mer information:
 • basket
 • #SET_CATCH_PAGE#
 • #BASKET#
 •   Exempel get, update och Insert 2763 0
  #IF(#SYSTEM[whoami]#) else(#HALT#)#
  #SET_CATCH_PAGE table=test#

  #IF($id) else(#DATA[id] post=set value=1#)#

  #PRINT size=5 value(Uppdatera tabellen)#<br><br>

  id:<br>
  #DATA[id] post=new#
  #PLOPP name=ignore value(Hämta post)#<br><br>

  #READ value=$id#

  Rubrik:<br>
  #DATA[rubric] post=new ink=FFFFFF paper=333333#<br>
  Meddelande:<br>
  #DATA[msg] post=new ink=FFFFFF paper=333333#<br><br>

  #PLOPP value(Spara post)#
  • Om ej inloggad visa ej detta formulär!
   (Aktivera denna sida endast för medlemmar kan vara ett bättre alternativ).
  • SET_CATCH_PAGE sätter retursida till sig själv och sätter basket tabell till test som skriver poster som överenstämmer med tabellen
  • #IF#($id) sätts $id till 1 om inget värde är tilldelat $id
  • #DATA[id] post=new# vilken post som skall redigeras
  • #PLOPP name=ignore value(Hämta post)# hämtar post som är skriven i #DATA[id] post=new#. Om #PLOPP name=ignore# uppdateras formuläret utan att sparas data.

  • #READ value=$id# Läser in post där nyckelfält är lika med $id. Om ingen registrerad post, finns inga värden och läsa in.
  • #DATA[rubric/msg]# rubric och msg är 2 fält från aktuell datakonto/tabell vi vill ändra på.
  • #PLOPP value(Spara post)# Skickar formuläret till basket för exekvering. Databas attrib talar om vem som får utföra formulärets förfrågan att skriva till tabellen test.
  Mer information:
 • basket
 • #SET_CATCH_PAGE#
 • attrib
 •   attrib 3740 2
  attrib Är en tabell som kan skapas i BLHTML. attrib Har 3 fält:
  • id typ H8
  • user typ str(16)
  • status: typ H4
  Om fält: "user" inte är med i tabellen "attrib" är status = 0
  (då kan endast tabellens ägare läsa/skriva till tabellen).

  Användare:beskrivning:
  AdminAdminkonton 1 till 99
  Ägarepost med fält who = #SYSTEM[whoami]#
  MedlemDatakonton från 200
  GästEj inloggade, besökare
  AllaAdmin, medlem, gäst och alla

  Värde:Bit:   beskrivning:
  Skapa nya poster:
  10Admin
  21Ägare
  42Medlem
  83Gäst
  16

  4

  Alla

  Uppdatera poster:
  2568Admin
  5129Ägare
  102410Medlem
  204811Gäst
  4096

  12

  Alla

  Radera poster:
  6553616Admin
  13107217Ägare
  26214418Medlem
  52428819Gäst
  1048576

  20

  Alla

  Tilläggs uppgifter:
  1677721624Nyckelvärde: är lika med whoami (inloggad datablad id)
  3355443225IP: skriver IP-adressen
  6710886426IP: får bara skriva IP-adressen en gång (om post, uppdateras ej post)
  13421772827who: skriver användar id i who
  26843545628who: skriver unikt användar id i who
  who har högre prioritet och går före nyckelvärdet
  (Om datakonto who har skrivit i databasen och ett nytt nyckelvärde anges ignoreras detta och nyckelvärdet sätts till existerande who post)

  Mer information:
 • basket
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.1628 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox