BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista / DATA /

 
  new 5672 0
#DATA[variabel] post=new#

#DATA[variabel] post new# Skapar ett INPUT element att redigera variabel. Om värdet är lagrat i tabell som sträng (str) blir objektet en <input> eller <textarea> om det är en text eller att cols är satt till större än 1.

Attribut tillhörande post=new:
AttributInnehållbeskrivning:
valueFör att sätta fast värde
Om value ej sätts, sätts value till innehållet i variabeln
typetextHTML <input> type
readonly<input> fält kan endast visa data
maxlengthMax antal tecken <input> kan innehålla
classCSS class på objektet
bittype=checkbox kan använda bit
colsBredden på objektet
rowsHöjden på <textarea>
sizecolsBredden på <input> fält
inkTextfärgen för objektet
paperPappersfärgen för objektet

Exempel på att skapa redigeringsfält:
#DATA[string] post=new rows=20 maxLength=12 class=tema#
/*
        Skapa ett redigerings fält som max kan hantera 12 tecken för #DATA[str]#
        där bredden är 20 tecken och utseendet är satt med CSS tema
*/


#DATA[lockedfield] post=new readonly=true paper=FF00FF ink=FFFF00#
// Detta fält kan endas läsas (ej ändras) och har en rosa bakgrund med gul text

#DATA[chbox] post=new prefix=id type=checkbox paper=FFFF00#
/*
        prefix=id talar om att elementet är i en datalista och som kan skrivs ut med hjälp av
        #ECHO# och att nyckeln i tabellen är id
        type=checkbox sätter att detta är en kryssruta
        Elementets bakgrund målas med paper=FFFF00 (som är gult).
*/

Dropdown exempel:
Dropdown exemple:
#DATA[dropper1] post=new type=dropdown value=(this is an string 'with many word')#

Utresultat:
Dropdown exemple:


Mer information:
 • Skriv till tabell
 • #DATA#
 • dropdown
 • #PLOPP#
 • set
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0636 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox