BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  WHEN 6309 0
#WHEN# är en fristående funktion
Rättigheter att använda funktionen #WHEN#:
 • Alla

 • #WHEN# Skriver ut tidsformat

  värden:     standardvärden:  beskrivning:
  valueVariabel eller sträng som skall datum konverteras
  typeminText i forum: Editerad den: 2005-09-09 05:47
  spacemellanslagTecken som skiljer datum data åt
  blhtmlblhtml=on BLHTML exekverar WHEN
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  type:
  10 teckenformat: YYMMDDHHMM
  Formatutresultat
  min2005-09-09 05:47

  6 teckenformat: YYMMDD
  typeutresultat
  dagDD MÅNAD YYYY
  datumYYYY MÅNAD DD
  dayDD MM YYYY
  dateYYYY MM DD
  oldYY MM DD

  Exempel:
  #WHEN value(#GETDATE#) type=dag blhtml=on return=nu#
  Today is: #$nu#<br>
  // Output: Today is: 11 November 2005

  old: #WHEN value=051008 type=old space=-#<br>
  // Output: old: 05-10-08

  #$date=051008#
  datum: #WHEN value=$date type=datum space=/#
  // Output: datum: 2005/Oktober/08

  Utresultat:
  Today is:
  old: 05-10-08
  datum: 2005/Oktober/08

  DATE -> GETDATE -> WHEN:
  U =
  #DATE value=U#<br>
  GETDATE =
  #GETDATE type=U value(#DATE value=U#) blhtml=on#<br>
  WHEN =
  #WHEN
          type=date space(-)
          value(#GETDATE type=U value(#DATE value=U#) blhtml=on#) blhtml=on
  #
  <br>
  TIME =
  #WHEN
          type=min space(/)
          value(#GETDATE type=U format=min value(#DATE value=U#) blhtml=on#) blhtml=on
  #

  Utresultat:
  U = 1539607670
  GETDATE = 181015
  WHEN = 2018-10-15
  TIME = 2018/10/15 12:47

  Mer information:
 • #GETDATE#
 • #DATE#
 • PHP hjälpavsnitt: date
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0790 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox