BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  SYSTEM 5642 0
#SYSTEM# är en fristående funktion
Rättigheter att använda funktionen #SYSTEM#:
 • BASIC

 • #SYSTEM# returnerar webbplatsens konstanter (systemvariabler).

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  bittar ut bit från SYSTEM[variabel]
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  Exempel på #SYSTEM#
  #SYSTEM[rubric]# // Skriver sidans Rubrik

  #SYSTEM[whoami]# #SYSTEM[ip]# // Skriver inloggad som och användarens IP-Address

  Hantera bitar:
  #SYSTEM[menu] bit=7 return=smily# // Bit för visa Smilysar i editera HTML

  menu = #SYSTEM[menu]#<br>
  Smilysar är <b>#IF($smily) then(ON) else(OFF)#</b>
  bit(7) = <b>#$smily#</b>

  menu = 8139
  Smilysar är ON bit(7) = 128

  Mer information:
 • Variabel hantering
 • BLHTML SYSTEM variabler
 • #SYSTEM[menu]#
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0758 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox