BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  RESET 4598 0
#RESET# är en admin, databas funktion
som återställer och kontrollerar standard administrations och forum tabeller
 • #RESET type=attrib#
 • Endast Adminkonton kan type=attrib
Uppdaterar tabellen attrib med alla datakonton
värden:  standardvärden:  beskrivning:
value65793value=65793 sätter att admin får fulständiga rättigheter över tabellen attrib

 • #RESET type=child# Räknar underposter i forumtabeller och sparar i fältet child
 • Admin och Lesser admin har rättigheter att uppdatera fält child
 • Användare med data manager kan uppdatera egen forumtabells fält child
värden:  standardvärden:  beskrivning:
forum$forumForum tabell där underposter skall räknas och uppdateras i fält child

Exempel #RESET type=child#:
#IF(#SYSTEM[whoami]# > 99) then(#HALT#)#
#SET_CATCH_PAGE forum(forumtable)#

#IF($reset) then(#GOSUB reset#)#

#PRINT size=5 value(RESET the child)#<br><br>

#PLOPP name=reset value(Räkna om alla underposter)#

#HALT#

#: reset#
#RESET type=child#
#RETURN#
 • #RESET type=post# Visar antal underposter i forum (visar verkligt antal underposter)
 • Admin och Lesser admin ser resultatet från fält child
 • Användare med data manager kan se resultatet från fält child
Utdrag från #C# Visa Post
<td class=F-post width=50><font size=1>#SUM null=1 value=$child# - #RESET type=post#</font></td>

Mer information:
 • #SET_CATCH_PAGE#
 • #SUM# räknar tal och variabler
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0804 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox