BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  ATTRIB 6332 0
#ATTRIB# är ett forum admin kommando
Rättigheter att använda funktionen #ATTRIB#:
 • Användare som är forumsägare med Data manager (endast aktuellt datakonto)
 • Vanguards med administrera Admin forum alla datakonton

 • Det är bara Admin, vanguards och Forum Administrator som kan se #ATTRIB#

  #ATTRIB# Sätter rättighets värden på poster i forumet
  vem som får läsa/skriva forumsinlägg.
 • Sätter fältvärdet status: i forumstabellen.

 • icon:  status:  beskrivning:
  Only Admin can see and edit0Bara Admin kan se och hantera
  Admin Write Member Read Guest Nothing1Admin Skriv Medlem Läs Gäst inget
  Admin Write Member and Guest Read2Admin Skriv Medlem Läs Gäst Läs
  Member Write Guest Nothing3Medlem Skriv Gäst inget
  Member Write Guest Read4Medlem Skriv Gäst Läs
  Public all Write5Publik Alla kan skriva
  Guest Read Member Nothing6Medlem inget Gäst Läs

  #ATTRIB# sätter attributen i status fältet i forum tabellen

  Mer information:
 • Jobba med forum
 • speed
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0855 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox