BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  READ 7163 0
#READ# är en databas funktion
Rättigheter att använda funktionen #READ#:
 • Data manager
 • Användare med Data manager (endast aktuellt datakonto)

 • #READ# läser in alla fält från en post ur en tabell
  För att kunna presentera data på den aktuella sidan.
  Användare kan endast läsa från sitt eget datakonto

  värden:    standardvärden:  beskrivning:
  id$site, aktuellt kontoVilken tabell som skall läsas från
  field*Vilka fält som skall läsas in, * läser in alla fält och sparar i tillhörande variabel
  keyNyckelfält  Normalt är id som är nyckel
  value$postVilket värde aktuellt fält skall innehålla
  forceonTvingar post att läsas
  echoonSkriver ur SQL-satsen
  blhtmlblhtml=on BLHTML exekverar value

  Exempel:
  #READ# // Läser från aktuell tabell där nyckeln = $post

  #READ field(sure, phone) id=10 key=name value=Adam#
  // Läser poster: sure, phone från tabell 10 där fält name = "ADAM"

  Relations exempel:
  #READ value=$id#
  #READ id=10 value=$id#
  #READ id=11 value=$id#

  Läser in data från 3 tabeller: aktuell, 10 och tabell 11 där nyckelvärdet skall vara likamed #$id#
  Om fält i föregående tabell finns med när ny READ exekveras sätts fältvärdet från aktuell tabell.
  (De nya värdet skriver över existerande fältvariabel)

  För att läsa in poster i forum används $post:
  #READ# // eller: #READ value=$post#

  Om #$post# ej innehåller värde tilldelas #$post# med #SYSTEM[whoami]# #READ# Fungerar inte i ett forum! se #SLINK# för att läsa fält från ett forum.

  Mer information:
 • #FIELD#
 • Variabelhantering
 • #SET_CATCH_PAGE#
 • #DATA#
 • #PLOPP#
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0650 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox