BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  IF 6309 0
#IF# är en fristående funktion
Rättigheter att använda funktionen #IF#:
 • BASIC

 • #IF# Tittar på ett eller jämför två värden med varandra, om SANT exekveras then annars exekveras else. Du måste minst ha en then eller en else, om inte händer ingenting!

  • #IF(if satsen BLHTML exekveras)#
  • Om IF innehåller variablel:
   #IF($str == "är en sträng")# Citattecken eller apostrofer behövs endast till texten
  • then eller else BLHTML exekveras
  värden:  beskrivning:
  thenOm #IF# genererar SANT
  elseOm #IF# genererar FALSKT
  idAktuell tabell är standardvärde
  Tabell där värde skall hämtas för slumpning
  rndSlumpar ett värde från vald tabell
  returnEndast valiabelnamn: variabelnamn som skall returneras
  Ej #DATA[variabelnamn]# eller $variabelnamn
  Slumpade värdet lagras i BLHTML variabel: #DATA[variabelnamn]#

  Operatorer till #IF#:
  värden:  beskrivning:
  ==är lika med
  !=är inte lika med
  >=är större lika med
  <=är mindre lika med
  >är större än
  <är mindre än
  &&uttrycken på båda sidor om && måste vara sant
  ||Ett av uttrycken skall vara sant tills nästa &&

  Exempel:
  #IF($variabel)
          then(variabel Har värdet $variabel)
          else(variabel har ej ett värde!)
  #

  // Kontrollerar om #DATA[variabel]# har deklareras med ett värde

  #IF($variabel != 8)
          then($variabel är inte åtta)
          else($variabel är faktist åtta)
  #

  // Är #DATA[variabel]# ett specifikt tal?

  #IF(#SYSTEM[whoami]#) then(#HALT#)# // Om inloggad visa ej sidan

  Exempel att ta ut en slumpad post:
  #IF($variabel)
          id=24
          then(variabel är $variabel)
          else=rnd
  return=variabel
  #


  /*
  Om #DATA[variabel]# är deklarerad utförs then
  Om inte slumpas poster i tabell 24 och returneras i #DATA[variabel]#
  */

  Exempel att Jämföra 2 strängar:
  #DATA[variabel] post=set value(Jämför strängar)#

  #IF($variabel == "Jämför strängar")
          then(then kommer att utföras i detta exempel)
          else(#HALT#)
  #


  // Strängarna jämförs om SANT utförs then, om inte avslutas sidan.

  Hantera GOTO GOSUB och RETURN från en IF:
  A<br>
  #IF(1)
  then(
          B<br>
          #$p=1#
          #: loop#
                  <b>p</b>(#$p#)
                  #SUM value($p 1) return=p#
          #IF($p <= 8) then(#GOTO loop#)#<br>
          C<br>
          #GOTO exit# // Du kan gå ur en IF men aldrig till en IF
          D<br>
  )#

  E<br>
  #: exit#
  F<br>

  Utresultat:
  A
  B
  p(1) p(2) p(3) p(4) p(5) p(6) p(7) p(8)
  C
  F

  Exempel att jämföra flera uttryck:
  /*
  IF(0 || 1 && 0 || 1) is equal to (0 || 1) && (0 || 1) the sentence is TRUE

  IF(1 && 0 || 0 == 0 || 0 || 0) is equal to (1) && (0 || 0 == 0 || 0 || 0) the sentence is TRUE (0 == 0 is TRUE)
  */

  OBSERVERA BLHTML IF använder ej paranteser! BLHTML hanterar allt mellan && som ett uttryck

  Exempel på andra sanningar:
  SANT && SANT && SANT till (SANT) && (SANT) && (SANT)

  SANT && FALSKT || FALSKT || SANT || FALSKT till (SANT) && (FALSKT || FALSKT || SANT || FALSKT)

  Mer information:
 • #SWITCH#
 • #DO#
 • Tilldelnings hierarki med DATA
 • BLHTML syntax
 • Systemreturn
 • Variabel hantering
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0756 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox