BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  DB 4863 0
#DB# är en admin, databas funktion
Rättigheter att använda funktion #DB#:
 • Endast Adminkonton

 • #DB# Väljer aktiv databas och visar information om SQL servern.
  Forum sätter #SYSTEM[forum]# till "1", för att utesluta DB från forumet.

  SYSTEM $secure variabler:
  variabler:  beskrivning:
  mainsatt till sant om main webb databas är aktiv
  connected#DB value=connected#
  active#DB show=database#
  linkLänkvariabel för aktuell koppling till SQL server

  $secure variabler: system/boot.php
  variabler:  beskrivning:
  typeTyp av databas
  serverAdress till SQL server
  databaseNamn på databas
  userDatabas användare
  passwdLösenord databas användare

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  valueSätt aktiv databas
  selectVäxlar till annan databas för samma SQL användare
  showserverVisar sökvägen på aktuell SQL server
  databaseVisar namnet på aktuell databas
  encodingVisar databasens teckenuppsättning
  verVisar databasens version
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  Hantera flera databaser: system/boot.php
  <?php
  $secure[1] = array
  (
          type
          server
          database
          user
          passwd
  => "mysql",
  => "localhost",
  => "database",
  => "Admin",
  => "password"
  // Typ av databas
  // Adress till SQL server
  // Namn på databas
  // Databas användare
  // Lösenord databas användare
  );

  // Databasanslutning 2 på en annan MySQL server
  $secure[2] = array
  (
          type
          server
          database
          user
          passwd
  => "mysql",
  => "192.168.1.2",
  => "prod_db",
  => "Admin2",
  => "password2"
  );
  ?>
  $secure[identifier] kan ha valfritt php arraynamn.

  Byt aktuell databas:
  #DB value=2# // Sätter aktiv extern databas 2: $secure[2]
          #READ table=AA value=3# // Läser in alla fält från tabell AA från databas 2 där nyckelfältet är 3
          #SQLGET value(select * from AA where id=3)# // Läser in samma post som READ exemplet ovan

  #DB value=1# // Återgår till databas 1: $secure[1]
  // Om du inte sätter tillbaka till webbsidans databas kan inte webbsidan slutföras korrekt

  Sätter aktiv intern databas:
  #DB select=otherDB#
  // Sätter aktiv databas, om användare på akriv MySQL server har rättigheter för databas "otherDB"

  Mer information:
 • #READ#
 • #SQLGET#
 • Konfigurera MySQL Skapa ny MySQL användare och databas
 • FAQ: Hur ansluter jag till en extern MySQL databas?
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0969 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox