BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  ARRAY 5963 0
#ARRAY# är en fristående funktion
Rättigheter att använda funktionen #ARRAY#:
 • BASIC

 • #ARRAY# Hanterar och manipulerar #$arrayer[+]#

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  valueHanterar $array/$array[+]
  typewordno=$post_name tar ut innehåll från element no
  searchOm needle är innehållet från ett element returneras ellementets pekaren: $array[$pekare]
  upperSätter VERSALER för alla element
  lowerSätter gemener för alla element
  shuffleBlandar ordningen för arrayen
  invInverterar ordningen för arrayen
  sortSorterar arrayens värden efter 1 2 3 A B C
  keySorterar arrayens värden efter Elementnamnet
  uniqueTar bort föregående elementet om fler av samma värde
  sumSummerar alla värden i value=$array
  countRäknar antal element i value=$array
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  Exempel:
  #$arr[+](ONE TWO THREE EIGHT FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT)#

  arr(#$arr[+]#)<br>

  #ARRAY type(inv unique inv lower) value=$arr#
  // Inverterar, tar bort första av alla lika element, eftersom vi vänt på arrayen tar den bort den första "EIGHT"
  // Snurrar tillbaka arrayen och gör alla bokstäver till gemener


  new(#$arr[+]#)

  Utresultat:
  arr(ONE TWO THREE EIGHT FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT)
  new(one two three four five six seven eight)

  #$a[+](1 2 3 4 5)#

  SUM(#ARRAY type=sum value=$a#)<br>
  COUNT(#ARRAY type=count value=$a#)<br>

  #ARRAY type=search needle=4 value=$a return=b#
  SEARCH(#$b#)<br>
  $a[#$b#](#$a[$b]#)

  Utresultat:
  SUM(15)
  COUNT(5)
  SEARCH(3)
  $a[3](4)

  Mer information:
 • #STR#
 • #SUM#
 • #DO#
 • Array hantering
 • array
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.1865 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox