BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  [1-...] 6152 0
#[1-...]# är en fristående funktion
Rättigheter att använda funktion #[1-...]#:
 • Användare kan endast visa bilder från eget datakonto
 • Admin/vanguards konton. Admin, lesser admin, freedom kan visa bilder från andra datakonton.

 • #[1-...]# Visar bilder från datakonton Forum sätter #SYSTEM[forum]# till "1". Det sätter id = Aktuell användare
  För att användare skall kunna visa sina egna bilder.
  Attribut: width, height, alt, title hämtar värden satta i Mina bilder

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  idaktuellt kontoVisa bild från datakonto id
  widthdrar ut/trycker ihop bildens bredd till width punkter
  heightdrar ut/trycker ihop bildens höjd till height punkter
  border0Bildens ram tjocklek
  altalt visas när bilden inte hunnits laddas eller att bilder skall visas som text
  titletitle är informationstext när musen är över objektet
  showshow=url visar bildens url adress
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  Exempel:
  #1# // Visar bild nummer 1 från aktuellt konto
  #5 id=1# // Visar bild nummer 5 från datakonto 1

  #42 width=400 alt(Ny alt text) title(Informations text för musöver bild)#
  // Visar bild nummer 42 från aktuellt konto drar ut/trycker ihop bilden till 400 bildpunkter, Tvingar på nytt alt och title värde

  Mer information:
 • Hantera bilder
 • Mina bilder
 • #PIC# Visar bilder från: images/
 • #[A-Z]# Visar hyperlänk till datakontons datablad
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0811 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox