BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  DO 6601 1
#DO# gör snabba datalistor.
Rättigheter att använda funktionen #DO#:
 • BASIC

 • #DO# hanterar loopar för arrayer, eller från och till satser.
  #DO limit=20# do sätts till 20 för att förhindra evighetslopar

  Variabler:
  variabel:  beskrivning:
  $postAktuellt värde från $array/$array[+]
  $post_nameArraynamnet: $post = $array[$post_name]
  $stepSteg som har utförts

  Attribut:
  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  SQL-fråga:
  idaktuellt kontoDatakonto som agerar som datalista
  whereSQL where uttryck
  echofalseecho=true, Visar SQL-fråga

  foreach array:
  arrayarray=$array/$array[+] som skall stegas
  skipskip=$antal, hoppa över $antal steg
  gotoHoppa över och starta stega där goto=$post värdet på posten
  limit20Visa do antal stegningar

  for från till:
  from1Startvärde för stegning
  to1Stega till värde to
  step1stega step för varje stegning
  skipskip=$antal, hoppa över $antal steg
  gotoHoppa över och starta stega där goto=$post värdet på posten
  limit20Visa do antal stegningar

  Exempel:
  1
  #$key[+](A B C D E)#

  key=#$key#<br>
  key=#$key[+]#<br><br>

  // Stegar arrayen $key, hoppar över de 2 första posterna och skriver max ut value 100 gånger
  #DO array=$key skip=2 limit=100
  value(
          step(#$step#).
          post_name(#$post_name#)
          post(#$post#)
          key(#$key[$post_name]#)<br>
  )
  #
  <br><br>

  Start:
  // Stegar -2 från 30 och till 1, hoppar över de 5 första stegen, gör maximalt 3 antal stegningar
  #DO from=30 to=1 step=-2 skip=5 limit=3
  value(
          post(<b>#$post#</b>)
          #IF($post == 8) then(#HALT#)#
  )
  #

  the End

  Utresultat:
  key=Array
  key=A B C D E

  step(1). post_name(2) post(C) key(C)
  step(2). post_name(3) post(D) key(D)
  step(3). post_name(4) post(E) key(E)


  Start: post(20) post(18) post(16) the End

  Mer information:
 • DO med AJAB Asynkron stegning
 • AJAB bildspel med DO
 • #ECHO#
 • #GOTO# #GOSUB# och #RETURN#
 • #IF#
 • #SWITCH#
 •   DO med AJAB 2789 0
  Script som anropar AJAB script:
  #IF($data_1) else(#$data_1=5#)#
  #IF($data_2) else(#$data_2=1#)#
  #IF($data_3) else(#$data_3=10#)#  <center>
  Asynkron stegning:<br>
  <table class=box>
  <tr>
          <td valign=top><a onclick="clr(); send('a=-1'); object('out'); echo(8, 'H');"><img src="images/left.png" alt=previous border=0></a></td>
          <td>

                  from:<br>
                  #DATA[data_2] id=data_2 post=new cols=5 class=txtbox#<br>
          </td>
          <td>

                  to:<br>
                  #DATA[data_3] id=data_3 post=new cols=5 class=txtbox#
          </td>
          <td valign=top><a onclick="clr(); send('a=1'); object('out'); echo(8, 'H');"><img src="images/right.png" alt=next border=0></a></td>
  </tr>
  <tr>
          <td></td>
          <td colspan=2>

                  do:<br>
                  #DATA[data_1] id=data_1 post=new cols=15 class=txtbox#<br>
          </td>
          <td></td>
  </tr>
  </table>


  <div id=out>

  #DO from=$data_2 to=$data_3 skip=$data_0 limit=$data_1 loop=true
          value( #$post#\n)
  #

  </div>
  </center>

  AJAB script $ID=8 $page=H
  /*
          $data_0 skip
          $data_1 do
          $data_2 from
          $data_3 to
  */

  #IF($data_1) else(#$data_1=5#)#
  #IF($data_2) else(#$data_2=1#)#
  #IF($data_3) else(#$data_3=10#)#
  #SUM value($data_3 - 1) return=obj#
  #IF($data_2 > $data_3) then(#HALT#)# // Detta är för att INTE krasha forumet!

  #IF($a) then(#SUM value($data_0 $a) return=data_0#)#
  #IF($data_0 < 0) then(#$data_0=$obj#)#
  #IF($data_0 > $obj) then(#$data_0=0#)#
  #IF($data_1) else(#$data_1=5#)#
  #IF($data_1 > 20) then(#$data_1=20#)#

  <input id=data_0 type=hidden value=#$data_0#>

  #DO from=$data_2 to=$data_3 skip=$data_0 limit=$data_1 loop=true
          value( #$post#\n)
  #

  Utresultat:
  Asynkron stegning:
  previous from:

  to:
  next
  do:

  1 2 3 4 5

  Mer information:
 • AJAB
 • AJAB bildspel med DO
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0921 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox