BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  SUM 6419 0
#SUM# är en databas funktion
Rättigheter att använda funktionen #SUM#:
 • BASIC

 • #SUM# Hanterare, räknar och formaterar tal och variabler

  Regler för #SUM#: data($array[+]) + value("beräkning"):
  Talfälten skall skiljas med mellanslag.
  Första talet är positivt om inget annat anges.
  Operatorn sätts och är giltig tills en ny operator sätts.

  Notera att #SUM# räknar från vänster till höger lägger summan i stacken och bearbetar nästa fält till höger (tal operator tal -> stack). Sista stacken returneras.

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  type rnd
  min
  max
  avg
  group
  count
  last
  dechex
  hexdec
  decbin
  bindec
  from=1 to=6 Slumpar tal from=från to=till blhtml=on BLHTML exekverar from och to
  Tar ur minsta talet från data
  Tar ur största talet från data
  Medelvärde
  Plockar ut alla unika strängar/variabler
  Räknar antalet variabler från data
  Sista variabel från data
  Konverterar decimal till hexadecimal
  Konverterar hexadecimal till decimal
  Konverterar decimal till binärt
  Konverterar binärt till decimal
  data#SUM type data(array[+])# type bearbetar data
  valueVärden som skall beräknas
  nullnull=true returnerar 0 om inte värde
  decimalSätter fixt antal decimaler
  blhtmlblhtml=on BLHTML exekverar value
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  Exempel type:
  #$no[+](3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14)#

  no: #$no[+]#<br><br>

  min: #SUM type=min data($no[+])#<br>
  max: #SUM type=max data($no[+])#<br>
  avg: #SUM type=avg data($no[+])#<br>
  count: #SUM type=count data($no[+])#<br>
  last: #SUM type=last data($no[+]) decimal=2#<br>
  last + 1: #SUM type=last data($no[+]) value=1#<br><br>

  #$n=1#
  #$m=8#

  SUM(18 + 2) = #SUM value($n$m 2)#<br>
  rnd(100) = #SUM to=100 type=rnd#<br>

  #SUM type=decbin data=85 return=db#
  decbin: #$db#<br>
  #SUM type=bindec data($db) return=db#
  bindec: #$db#<br><br>

  #SUM type=dechex data($db) return=db#
  dechex: #$db#<br>
  hexdec: #SUM type=hexdec data($db)#
  Outcome:
  no: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  min: 3
  max: 14
  avg: 8.5
  count: 12
  last: 14.00
  last + 1: 15

  SUM(18 + 2) = 20
  rnd(100) = 5
  decbin: 1010101
  bindec: 85

  dechex: 55
  hexdec: 85

  Exempel value:
  #SUM value(1 + 2 + 3 - 3 - 1 * 8 / 2 / 2 / 2 - 1 + 9)#
  #SUM value(1 2 3 - 3 1 * 8 / 2 2 2 - 1 + 9)#


  /*
  Beräkning:
  1 + 2 -> stack + 3 -> stack - 3 -> stack - 1 -> stack * 8 -> stack / 2 -> stack / 2 -> stack / -> stack 2 -> stack - 1 -> stack + 9 -> stack
  */

  Dessa beräkningar är samma och returnerar 10 i båda exemplen.
  Andra exemplet är då en förenklad BLHTML-variant

  #SUM value(1 3 * 2)#
  // blir (1 + 3) * 2 = 8 och inte 1 + (3 * 2) = 7
  // Beräkning: 1 + 2 -> stack * 2 -> stack

  För att börja med ett negativt tal:
  #SUM value(- 11 / 2)#
  // Ger ut -5.5 observera mellanslag efter minuset.

  Att blanda tal och fält från en inläst tabell:
  #SUM value($field1 $field2 * 1.25)#
  // Beräkning: $field1 + $field2 -> stack * 1.25 -> stack

  Mer information:
 • Variabel hantering
 • array
 • #ARRAY#
 • Array hantering
 • Dynamiska variabler
 • #STR# sträng hanterare
 • För att läsa in från databas se #READ#
 • operator
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.1112 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox