BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista /

 
  BLHTML funktions lista 35039 79
funktion:  returnerar:användningsområde:
#,#'Installations script, en inpackad '
#+##Visar: brädgård: #
#<#<Visar: HTML tagg: <
#>#>Visar: HTML tagg: >
#_#&nbsp;Visar fasta mellanslag
 
#BS#\Visar: \
#-|##-|#Installations script, en inpackad (
#|-##|-#Installations script, en inpackad )
#,,#"Installations script, en inpackad "
#//#//Remmning: // uteslut resterande kod på följande rad
#/*#/*Remmning: uteslut kod start markering /*
#*/#*/Remmning: uteslut kod slut markering */

Mer information:
 • Specialtecken
 • Introduktion i BLHTML
 • Funktion information Informationsöversikt av BLHTML funktioner
 • BLHTML syntax Hur BLHTML utformas och skrivs
 •   DB 4883 0
  #DB# är en admin, databas funktion
  Rättigheter att använda funktion #DB#:
 • Endast Adminkonton

 • #DB# Väljer aktiv databas och visar information om SQL servern.
  Forum sätter #SYSTEM[forum]# till "1", för att utesluta DB från forumet.

  SYSTEM $secure variabler:
  variabler:  beskrivning:
  mainsatt till sant om main webb databas är aktiv
  connected#DB value=connected#
  active#DB show=database#
  linkLänkvariabel för aktuell koppling till SQL server

  $secure variabler: system/boot.php
  variabler:  beskrivning:
  typeTyp av databas
  serverAdress till SQL server
  databaseNamn på databas
  userDatabas användare
  passwdLösenord databas användare

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  valueSätt aktiv databas
  selectVäxlar till annan databas för samma SQL användare
  showserverVisar sökvägen på aktuell SQL server
  databaseVisar namnet på aktuell databas
  encodingVisar databasens teckenuppsättning
  verVisar databasens version
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  Hantera flera databaser: system/boot.php
  <?php
  $secure[1] = array
  (
          type
          server
          database
          user
          passwd
  => "mysql",
  => "localhost",
  => "database",
  => "Admin",
  => "password"
  // Typ av databas
  // Adress till SQL server
  // Namn på databas
  // Databas användare
  // Lösenord databas användare
  );

  // Databasanslutning 2 på en annan MySQL server
  $secure[2] = array
  (
          type
          server
          database
          user
          passwd
  => "mysql",
  => "192.168.1.2",
  => "prod_db",
  => "Admin2",
  => "password2"
  );
  ?>
  $secure[identifier] kan ha valfritt php arraynamn.

  Byt aktuell databas:
  #DB value=2# // Sätter aktiv extern databas 2: $secure[2]
          #READ table=AA value=3# // Läser in alla fält från tabell AA från databas 2 där nyckelfältet är 3
          #SQLGET value(select * from AA where id=3)# // Läser in samma post som READ exemplet ovan

  #DB value=1# // Återgår till databas 1: $secure[1]
  // Om du inte sätter tillbaka till webbsidans databas kan inte webbsidan slutföras korrekt

  Sätter aktiv intern databas:
  #DB select=otherDB#
  // Sätter aktiv databas, om användare på akriv MySQL server har rättigheter för databas "otherDB"

  Mer information:
 • #READ#
 • #SQLGET#
 • Konfigurera MySQL Skapa ny MySQL användare och databas
 • FAQ: Hur ansluter jag till en extern MySQL databas?
 •   ARRAY 5962 0
  #ARRAY# är en fristående funktion
  Rättigheter att använda funktionen #ARRAY#:
 • BASIC

 • #ARRAY# Hanterar och manipulerar #$arrayer[+]#

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  valueHanterar $array/$array[+]
  typewordno=$post_name tar ut innehåll från element no
  searchOm needle är innehållet från ett element returneras ellementets pekaren: $array[$pekare]
  upperSätter VERSALER för alla element
  lowerSätter gemener för alla element
  shuffleBlandar ordningen för arrayen
  invInverterar ordningen för arrayen
  sortSorterar arrayens värden efter 1 2 3 A B C
  keySorterar arrayens värden efter Elementnamnet
  uniqueTar bort föregående elementet om fler av samma värde
  sumSummerar alla värden i value=$array
  countRäknar antal element i value=$array
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  Exempel:
  #$arr[+](ONE TWO THREE EIGHT FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT)#

  arr(#$arr[+]#)<br>

  #ARRAY type(inv unique inv lower) value=$arr#
  // Inverterar, tar bort första av alla lika element, eftersom vi vänt på arrayen tar den bort den första "EIGHT"
  // Snurrar tillbaka arrayen och gör alla bokstäver till gemener


  new(#$arr[+]#)

  Utresultat:
  arr(ONE TWO THREE EIGHT FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT)
  new(one two three four five six seven eight)

  #$a[+](1 2 3 4 5)#

  SUM(#ARRAY type=sum value=$a#)<br>
  COUNT(#ARRAY type=count value=$a#)<br>

  #ARRAY type=search needle=4 value=$a return=b#
  SEARCH(#$b#)<br>
  $a[#$b#](#$a[$b]#)

  Utresultat:
  SUM(15)
  COUNT(5)
  SEARCH(3)
  $a[3](4)

  Mer information:
 • #STR#
 • #SUM#
 • #DO#
 • Array hantering
 • array
 •   [1-...] 6151 0
  #[1-...]# är en fristående funktion
  Rättigheter att använda funktion #[1-...]#:
 • Användare kan endast visa bilder från eget datakonto
 • Admin/vanguards konton. Admin, lesser admin, freedom kan visa bilder från andra datakonton.

 • #[1-...]# Visar bilder från datakonton Forum sätter #SYSTEM[forum]# till "1". Det sätter id = Aktuell användare
  För att användare skall kunna visa sina egna bilder.
  Attribut: width, height, alt, title hämtar värden satta i Mina bilder

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  idaktuellt kontoVisa bild från datakonto id
  widthdrar ut/trycker ihop bildens bredd till width punkter
  heightdrar ut/trycker ihop bildens höjd till height punkter
  border0Bildens ram tjocklek
  altalt visas när bilden inte hunnits laddas eller att bilder skall visas som text
  titletitle är informationstext när musen är över objektet
  showshow=url visar bildens url adress
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  Exempel:
  #1# // Visar bild nummer 1 från aktuellt konto
  #5 id=1# // Visar bild nummer 5 från datakonto 1

  #42 width=400 alt(Ny alt text) title(Informations text för musöver bild)#
  // Visar bild nummer 42 från aktuellt konto drar ut/trycker ihop bilden till 400 bildpunkter, Tvingar på nytt alt och title värde

  Mer information:
 • Hantera bilder
 • Mina bilder
 • #PIC# Visar bilder från: images/
 • #[A-Z]# Visar hyperlänk till datakontons datablad
 •   [A-Z] 6228 0
  #[A-Z]# är en fristående funktion
  Rättigheter att använda funktion #[A-Z]#:
 • Alla kan skapa hyperlänkar till alla domänens datakonton

 • #[A-Z]# Funktionen består endast av en bokstav och visar en hyperlänk till datakontons datablad.
  Länknamnet sätts av databladets rubrik.
  Forum sätter #SYSTEM[forum]# till "1", det sätter id = Aktuell användare
  För att användare skall kunna visa länkar till sina egna sidor, från forumet.


  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  idaktuellt kontoVisa bild från datakonto id
  typeeditRedigera datablad
  valueSidans rubrikvalue sätter tillfällig ny rubrik/länktext på hyperlänken
  dataInlkudera variablerInlkudera variabler
  tabindexSätter länkobjektets tabindex
  showshow=text visar databladets rubrik som text
  show=url returnerar databladets url adress
  alwaysalways=true
  blhtmlblhtml=on BLHTML exekverar rubric
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  Exempel:
  #A# // Visar hyperlänk för datablad A från aktuellt konto
  #G id=200# // Visar hyperlänk för datablad G från datakonto 200

  Exempel: rubric, show
  #A id=1 value(Återgå till startsidan)#<br>
  // Visar hyperlänk för Startsidan, datablad A från datakonto 1 och sätter ny rubrik: "Återgå till startsidan"

  #A id=1 show=url#<br>
  #A id=1 show=text#

  Utresultat:
  Återgå till startsidan
  index.php?ID=1&page=A
  BLHTML.se

  Mer information:
 • datablad
 • #[1-...]# Visa bilder kopplade till datakonton
 •   DO 6630 1
  #DO# gör snabba datalistor.
  Rättigheter att använda funktionen #DO#:
 • BASIC

 • #DO# hanterar loopar för arrayer, eller från och till satser.
  #DO limit=20# do sätts till 20 för att förhindra evighetslopar

  Variabler:
  variabel:  beskrivning:
  $postAktuellt värde från $array/$array[+]
  $post_nameArraynamnet: $post = $array[$post_name]
  $stepSteg som har utförts

  Attribut:
  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  SQL-fråga:
  idaktuellt kontoDatakonto som agerar som datalista
  whereSQL where uttryck
  echofalseecho=true, Visar SQL-fråga

  foreach array:
  arrayarray=$array/$array[+] som skall stegas
  skipskip=$antal, hoppa över $antal steg
  gotoHoppa över och starta stega där goto=$post värdet på posten
  limit20Visa do antal stegningar

  for från till:
  from1Startvärde för stegning
  to1Stega till värde to
  step1stega step för varje stegning
  skipskip=$antal, hoppa över $antal steg
  gotoHoppa över och starta stega där goto=$post värdet på posten
  limit20Visa do antal stegningar

  Exempel:
  1
  #$key[+](A B C D E)#

  key=#$key#<br>
  key=#$key[+]#<br><br>

  // Stegar arrayen $key, hoppar över de 2 första posterna och skriver max ut value 100 gånger
  #DO array=$key skip=2 limit=100
  value(
          step(#$step#).
          post_name(#$post_name#)
          post(#$post#)
          key(#$key[$post_name]#)<br>
  )
  #
  <br><br>

  Start:
  // Stegar -2 från 30 och till 1, hoppar över de 5 första stegen, gör maximalt 3 antal stegningar
  #DO from=30 to=1 step=-2 skip=5 limit=3
  value(
          post(<b>#$post#</b>)
          #IF($post == 8) then(#HALT#)#
  )
  #

  the End

  Utresultat:
  key=Array
  key=A B C D E

  step(1). post_name(2) post(C) key(C)
  step(2). post_name(3) post(D) key(D)
  step(3). post_name(4) post(E) key(E)


  Start: post(20) post(18) post(16) the End

  Mer information:
 • DO med AJAB Asynkron stegning
 • AJAB bildspel med DO
 • #ECHO#
 • #GOTO# #GOSUB# och #RETURN#
 • #IF#
 • #SWITCH#
 •   BASKET 8820 1
  #BASKET# är en databas funktion
  Rättigheter att använda funktionen #BASKET#:
 • Data manager

 • #BASKET# anropar databashanteraren basket.
  Satta variabler som överensstämmer med tabellen: $blhtml_basket uppdateras.
  Att anropa #BASKET# kan göras mitt i ett script, #BASKET# kan även anropas flera gånger för att uppdatera flera tabeller.

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  idaktuellt kontoDatakonto id sätter $blhtml_table
  table$blhtml_tableTabell/er som skall administreras
  erase$blhtml_eraseFältid_$id som skall raderas
   
  new$blhtml_newnew=true/on om ingen nyckel sätts nyckeln till nykel + 1
  attrib$blhtml_attribattrib=true/on skriver ut datakontots attrib rättigheter
  echoecho=true/on skriver ut SQL-satsen och information för felsökning

  id slår ut $blhtml_table. $blhtml_table sätts till datakonto: id
  Om varken id eller $blhtml_table sätts $blhtml_table till aktuellt konto.

  Exempel:
  #SET_CATCH_PAGE# // Sätter retursida
          #$blhtml_table=data_account# // Vi skall skriva till tabell: data_account
          #$erase=tabort# // Om kryssrytan tabort_8 är markerad skall post 8 raderas

  #IF($save) then(#BASKET#)# // Om Knappen blivit klickad anropas basket

  #READ value=8# // Läser in post där nyckelvärdet är 8 från aktuellt konto

  #DATA[tabort] post=new prefix=id type=checkbox class=std#
  #DATA[name] post=new# // Värde från fält name kan redigeras i textrutan
  #PLOPP name=save value(Uppdatera post 8)#<br><br> // Knappen $save som anropar basket

  $blhtml_basket=#$blhtml_basket# // Skriver ut returkod för basket. Om 8 är posten uppdaterad
  • SET_CATCH_PAGE table sätter $blhtml_table till datakonto: data_account
   erase sätter $blhtml_erase för poster som skall raderas
  • #READ#: Post med nyckelfältet 8 läses in från aktuell tabell
  • #DATA[name] post=new# fält name skall sättas till detta textfält
  • #BASKET# skickar alla variabler till basket för att skriva till tabell data_account
  • $blhtml_basket visar Returkoder basket
  Mer information:
 • basket
 • attrib
 • #SET_CATCH_PAGE#
 • #READ#
 • #FIELD#
 •   DIAGRAM 6488 0
  #DIAGRAM# är en fristående funktion
  Rättigheter att använda funktionen #DIAGRAM#:
 • BASIC

 • #DIAGRAM# Visar ett diagram.
  modules/BLHmin.php

  Standard färger för diagramets staplar:
  color[+](FF0000 00FF00 0000FF 00FFFF FF00FF FFFF00 00CCCC 888888 004D98 CC6600 00984A)

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  value$value[+] eller $value array, Diagram värden (noll litterad)
  info1 2 3...$array[+] eller $value array, Stapel information (ett litterad)
  colorSätter unikt färg schema, standard color[+] array
  width90%Diagrammets totala sidbredd
  text_width60Bredden på informations rutan
  border0Tjoklek på diagram staplar
  inkStandard färg på informations text
  paperEEEEEEBakgrundsfärg på diagram
  showshow=% Visar resultat i procent, som standard visas antal
  fat70%1 till 7 teckenstorlek, tjocklek på diagram staplar
  size70%Font storlek på informations text
  format0Textformat på procent/antal information
  bit 0 Fet text
  bit 1 kursiv text
  bit 2 understruken text
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  Exempel med data från vote:
  #COUNTCLICK id=90 click=Obegränsad show=array return=dia#
  #$info[+](1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)#
  dia[*]=#$dia[*]#<br><br>

  Diagram visar % och med standard färger på staplarna:<br>
  // Känner av om $dia och $info är arrayer och därför ej nödvändigt att skriva $dia[+] och $info[+]
  #DIAGRAM value=$dia info=$info show=%#<br><br>

  Alla staplar har samma färg:<br>
  // Att använda value($dia[+]) info($info[+]) är endast för att manuelt kunna skriva in data
  #DIAGRAM value($dia[+]) info($info[+]) paper=FFD5B4 color=CC6400 border=1#

  Utresultat:
  0 dia[*]=1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 7 4 8 1 9 1 10 1

  Diagram visar % och med standard färger på staplarna:
  17%
   
  27%
   
  37%
   
  47%
   
  57%
   
  614%
   
  729%
   
  87%
   
  97%
   
  107%
   


  Alla staplar har samma färg:
  11
   
  21
   
  31
   
  41
   
  51
   
  62
   
  74
   
  81
   
  91
   
  101
   


  Mer information:
 • #COUNTCLICK#
 • vote
 • #UPLOAD#
 • #DOWNLOAD#
 •   PRINT 5614 0
  #PRINT# är en fristående funktion
  Rättigheter att använda funktionen #PRINT#:
 • Alla

 • #PRINT# Skriver ut standardiserade överskrifter.
  Om sidans bläckfärg ändras i Kontrollpanelen ändras alla tester skrivna med #PRINT# till den nya färgen.

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  ink#SYSTEM[ink]#Textfärg (Bläckfärg)
  paperBakgrundsfärg (Pappersfärg)
  sizeTextstorlek
  blhtmlblhtml=on BLHTML exekverar value
  valueRubrikstext
  formatOktal textformatering
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  #PRINT
          size=1 till 7
          format=0 till 7
          value(Din överskrift)
          ink=Din HEX-Färg på bokstäverna
          paper=HEX-Färg bakgrundsfärgen
  #

  Textformatering med format
  0Texten blir utan textformatering
  1Fet text
  2Kursiv text
  4Understruken text


  Du kan blanda formateringen:
  format=0Texten blir utan textformatering
  format=1Fet text
  format=5Fet och understruken text
  format=6Kursiv och understruken text
  format=7Alla textformaterinar på din text

  Exempel:
  #PRINT size=5 value(Sidrubrik)#<br>
  #PRINT value(BLHTML rubrik)#

  Utresultat:
  Sidrubrik
  BLHTML rubrik


  Dynamisk bildhantering:
  #$blomma=2#
  #$b=3#
  #$lavendel=9#

  // 3 sätt att dynamiskt skriva ut datakontons bilder
  #PRINT value(#$blomma id=11 width=75#) format=0 blhtml=on# // Utan textformatering
  #STR value(#$b id=11 width=100#) blhtml=on#
  #PIC id=11 no=$lavendel width=50#

  Utresultat:
  BLHTML flowerBLHTML flowerBLHTML flower

  Mer information:
 • #STR#
 • #PIC#

 • Verktyg för att ta fram Säkra HEX webbfärger:
 • http://www.visibone.com/colorlab/
 • http://www.ficml.org/jemimap/style/color/wheel.html
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors
 •   COUNTCLICK 7179 3
  #COUNTCLICK# är en databas funktion
  Rättigheter att använda funktionen #COUNTCLICK#:
 • Data manager

 • #COUNTCLICK# summerar antal klick en länk blivit klickad.
  modules/BLHmin.php
  #COUNTCLICK id=votetabellid user=myname value=nerladdningsobjekt#
  #COUNTCLICK id=votetabellid click=klickobjekt#

  Statestik för year / mounth / day är för närvarande inte fungerande!

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  idaktuellt kontoKlick registrerings datakonto
  valueDatakontos nerladdnings objekt action=reset values
  userÄgare till Nerladdnings objekt
  clickHanterar klickobjekt: "oid" från id=vote-tabellen
  #DOWNLOAD id=90 value=$value show=click# tar fram klickvärdet
  yearyear=all räknar alla klick för nerladdnings objektet
  negativt tal year=-2 räknar alla klick för 2 år plus aktuellt års klick
  mounthmounth=all räknar alla klick för nerladdnings objektet som hänt detta år
  negativt tal mounth=-1 räknar alla klick för 1 månader plus aktuell månads klick
  dayday=all räknar alla klick för nerladdnings objektet som hänt denna månad
  negativt tal day=-7 räknar alla klick de senaste 7 dagarna
  todaytruetoday=true räknar dagens alla klick för nerladdnings objektetet
  decimal2show=avg/all Hur många decimaler som skall returneras för medeltal
  showcount
  sum
  avg
  all
  array
  Antal klick
  Summa av alla klick
  Medelvärdet
  returnerar array[+]: "Antal klick" "Summa av alla klick" Medelvärde
  returnerar en BLHTML array[+] med alla klick från ej IP registrerade IP frågor
  actionshow
  reset
  list
  date
  Visar klickdata
  Objekt som skall nollställas
  returnerar en BLHTML array[+] med alla registrerade klick objekt
  Datum när value=objekt laddades upp
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  Exempel:
  // id=91 is the dataccount for the click table
  // id=92 is the dataccount for the vote table

  #DOWNLOAD id=201 value=1 show=click return=click#
  #COUNTCLICK id=91 click=$click year=all return=downloads#
  #DOWNLOAD id=201 value=1# is downloaded #$downloads# times.

  Download today: #COUNTCLICK id=91 user=Adam value=8#
  // Show how many time Adams download item 8 been downloaded today

  #COUNTCLICK id=92 click(ask a question) action=reset#
  // action=reset values is the click for the function show=array to show all post

  #COUNTCLICK id=92 click(ask a question) show=all decimal=2 return=all#<br>
  all[+]: #$all[+]#<br><br>

  ant: #$all[0]#<br>
  sum: #$all[1]#<br>
  avg: #$all[2]#<br>

  array[+]: #COUNTCLICK id=92 click(ask a question) show=array#

  Utresultat:
  länk till objekt is downloaded summa antal nedladdningar

  Download today: visar antal nedladdningar som gjorts med Adams nerladdnings objekt 8 idag

  action=reset visar följande varningsmeddelande:
  Objekt: Objekt är nollstäld
  // Nollställningen av klick för funktionen show=array för att kunna visa alla poster

  all: 28 188 6.71
  ant: 28
  sum: 6.71
  avg: 7

  array[+]: 5 0 3 0 2 0 0 8 0 10 // Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  date:
  #SYSTEM[myname] return=myname#

  // id=91 COUNTCLICK/vote tabell
  // user=aktuell användare och nerladdningsobjekt 2

  #WHEN type=date space=-
          value(#COUNTCLICK id=91 user=$myname action=date value=2#)
  blhtml=on
  #

  Utresultat:
  2010-05-08

  Mer information:
 • vote
 • #DOWNLOAD#
 • #UPLOAD#
 • #DIAGRAM#
 • BLHTML array
 •   DOWNLOAD 6793 0
  #DOWNLOAD# är en fristående funktion

  Rättigheter att använda funktionen #DOWNLOAD#:
 • Alla med nerladdnings objekt

  • #DOWNLOAD#
  • Laddar ner filen med hjälp av download.php
  • Filens fysiska namn är alltid dold för alla besökare
  • filen anropas via variabeln $file
  • Användare kan endast lägga ut sina egna Nerladdnings objekt
  download.php?file=0981030298548096
  $file består av 16 tecken varav de 3 första 098 talar om vilket datakonto som handhar statestiken.
  4 tecknet: 1 handhar information om:
 • Om bit 1 är satt kan endast medlemar ladda ner filen
 • Om bit 2 är satt registreras endast en klickning objekt och IP adress

 • Om endast för medlemar visas ej objektet/filen.
  Objektet nås ej om besökaren har rätt adress men inte är inloggad.

  Övriga 12 tecken 030298548096 är en unik sträng som identifierar objekt/filen.

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  idaktuellt kontoDatakonto för Nerladdnings objekt
  showshow=click returnerar nerladdningsobjektets click värde
  valueNerladdnings objekt
  blhtmlblhtml=on BLHTML exekverar $alt (sätts med hjälp av #UPLOAD#)
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  Exempel:
  #DOWNLOAD id=201 value=2 blhtml=on#
  #DOWNLOAD id=201 value=3 blhtml=on#
  #DOWNLOAD id=201 value=4 blhtml=on#

  Utresultat:
  3 länkar till datakonto 201:s 2, 3 och 4 Nerladdnings objekt

  Mer information:
 • #COUNTCLICK#
 • #DIAGRAM#
 • #UPLOAD#
 •   UPLOAD 7301 0
  #UPLOAD# är en fristående funktion
  Rättigheter att använda funktionen #UPLOAD#:
 • Alla med nerladdnings objekt

 • #UPLOAD#
 • Nerladdnings Objekt administreras under Konto Admin -> Nerladdnings Objekt
 • Laddar upp fil till webservern till erhållen plats i Nerladdnings Objekt
 • Kan endast ladda upp filer till eget datakonto
 • #UPLOAD# returnerar arrayen $blhtml_download_object[+] som innehåller datakontots alla Nerladdnings Objekt
  • Funktionsvariabler:
  • #DATA[blhtml_upload] post=hidden value=2# Sätter:
   <form enctype=multipart/form-data name=lokalt action=index.php method=post>
   för att kunna skicka en fil till webservern
  • #DATA[blhtml_click] post=hidden value=96# Talar om vilken click statestik tabell/datakonto som skall användas
   Här används datakonto 96
  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  valueLagrings plats för Nerladdnings Objekt
  alt$altInformations text som representerar nerladdnings Objektet
  member$memberOm värde kan endast medlemmar ladda ner objektet
  always$alwaysOm värde summeras ej IP adresserna (kan endast klicka en gång)

  UPLOAD exempel
  Laddar upp fil och sätter tillhörande objekt värden.
  Visar även datakontots alla objekt och innehåll.

  Inlkudera variabler:
  blhtml_upload=2

  <br>
  #DATA[blhtml_upload] post=hidden value=2#
  #DATA[blhtml_click] post=hidden value=96# // Klick registrerings datakonto 96
  #UPLOAD#

  #IF($blhtml_download_object) then(#GOSUB upload#)#
  #SET_CATCH_PAGE#

  #IF($blhtml_download_object) then(#GOTO list#)#

  <div class=info>
  Nerladdnings objekt saknas för användare <b>#$myname#</b>!
  </div>


  #HALT#


  #: upload#
  #PRINT size=5 value(Your files on #SYSTEM[name]#) blhtml=on#
  <hr color=#SYSTEM[page_ink]#><br>

  Your file slot:<br>
  #DATA[id] post=new type=dropdown value=$blhtml_download_object#<br><br>

  #DATA[member] post=new type=checkbox class=std# Member only<br>
  #DATA[always] post=new type=checkbox class=std# Always register IP adress<br><br>

  Upload file:<br>
  #DATA[userfile] post=new type=file#<br><br>
  #UPLOAD value=$id#

  Informations text:<br>
  #DATA[alt] post=new#<br><br>

  #PLOPP value(Upload your file)#<br><br><br>
  #RETURN#


  #: list#
  #SYSTEM[whoami] return=who#
  #$n=0#
  #: loop#
  Slot #$blhtml_download_object[$n]#: #DOWNLOAD id=$who value($blhtml_download_object[$n]) blhtml=on#<br>
  #SUM value($n 1) return=n#
  #IF($blhtml_download_object[$n]) then(#GOTO loop#)#

  Mer information:
 • #COUNTCLICK#
 • #DIAGRAM#
 • #DOWNLOAD#
 •   INSERT 6329 0
  Rättigheter att använda funktionen #INSERT#:
 • Data Magager

  • #INSERT# Infogar data i aktuellt datakontos tabell.
  • Fast insert: #INSERT(postdata)# postdata skall vara ordnad efter fälten i aktuell tabell
  • Detect insert: #INSERT() id(8) field(data)# updaterar/infogar fält i aktuell tabell
   om inget värde för field() sätts field=$field
  • Andvänds av Administrera Databas -> Skapa script för att göra intallations script för datablad

  • $blhtml_insert sätt till 1 om post uppdaterad, om post inte blir uppdaterad sätts $blhtml_insert till 0
  Exempel Fast INSERT:
  #SYSTEM[whoami] return=blhtml_id#

  #FIELDMIN id($blhtml_id) name(id) key=true type=H8 null=false auto_increment=true#
  #FIELDMIN id($blhtml_id) name(txt) type=str len=24#

  // Create/update field id and txt

  #INSERT("1", "Some text")#
  #INSERT("2", "this is post no two")#
  #INSERT("3", "Last post")#
  // insert 3 post into local table

  #FIELDMIN# Skapar 2 fält id och txt
  #INSERT(postdata)# infogar data direkt med SQL INSERT

  Exempel Detect INSERT:
  #INSERT() id=1 txt(Some text)#
  #INSERT() txt(this is post no two) id=2#
  // Field don't need to be fixed

  #$txt(Last post)#
  #INSERT() id=3#
  // field txt=$txt

  Uppdaterar samma fält
 • Om inte post, skrivs en ny post
 • Om post, uppdateras posten
 • Fält behöver ej ordnas efter fältordningen i tabellen
 • Om ej fält txt=värde sätts fältet av variabeln $txt

 • Mer information:
 • #FIELDMIN#
 • MySQL INSERT
 •   FIELDMIN 6236 0
  #FIELDMIN# är en admin, databas funktion
  Rättigheter att använda funktionen #FIELDMIN#:
 • Data manager
 • Användare med Data manager hanterar endast eget datakonto

 • #FIELDMIN# Fält Administration, infogar, uppdaterar och raderar fält i en tabell.
  Kan även radera alla fält i en tabell.
  Första fältet i tabellen är alltid ett nyckelfält, som standard är fältnamnet id.

  värden:  Innehåll  beskrivning:
  idaktuellt kontoDatablad som skall Administreras
  nameNamn på fält
  change_namenameNytt fält namn
  keyfalse
  true
  Vanligt fält
  Nyckelfält måste vara unikt och innehålla värde (tabell kan innehålla flera nyckelfält)
  typeH1
  H2
  H3
  H4
  H8
  F4
  F8
  str
  text
  -128 -- 127 (0 -- 255) 1 byte
  -32768 -- 32767 (0 -- 65535) 2 bytes
  -8388K -- 8388K (0 -- 16777K) 3 bytes
  -2.147G -- 2.147G (0 -- 4.294G) 4 bytes
  -9223372036G -- 9223372036G (0 -- 18446744073G) 8 bytes
  Flyttal 4 bytes
  Flyttal 8 bytes
  1 till 255 teckens sträng
  65535 tecken lång sträng
  len32type=str storleken på strängfältet i tecken (1 till 255 tecken)
  signedfalse
  true
  Endast plusstal
  plus och minus
  nullfalse
  true
  Fält kan ej vara tomt (måste innehålla värde)
  Fält kan vara tomt
  defaultVärde som skall sättas vid ny post
  actionsave
  erase
  drop
  Skapar/uppdaterar fält
  raderar fält
  raderar hela tabellen
  auto_incrementfalse
  true
  Sätter standard värde
  Skapar nytt unikt nummer

  Exempel: Skapa tabell till ett nytt standard forum
  #FIELDMIN name(id) key=true type=H8 null=false auto_increment=true#
  #FIELDMIN name(user) type=str len=16#
  #FIELDMIN name(grp) default(1)#
  #FIELDMIN name(date) type=str len=10#
  #FIELDMIN name(up) type=H2#
  #FIELDMIN name(rubric) type=str len=42#
  #FIELDMIN name(msg) type=text#
  #FIELDMIN name(status) default(1)#
  #FIELDMIN name(who) type=H8#
  #FIELDMIN name(tree) default(1)#
  #FIELDMIN name(edit) default(1)#
  #FIELDMIN name(edited) type=str len=10#
  #FIELDMIN name(visitors) type=H2#
  #FIELDMIN name(IP) type=str len=15#
  #FIELDMIN name(last) type=str len=16#
  #FIELDMIN name(ldate) type=str len=11#


  // Field id create automatic to #FIELDMIN name(id) type=H1 key=true null=false#
  // Erase active table: #FIELDMIN action=drop#

  Fältet id skapas automatiskt till #FIELDMIN name(id) type=H1 key=true null=false#
  Raderar aktuell tabell: #FIELDMIN action=drop#

  Mer information:
 • #INSERT#
 •   COPY_PAGE 5743 0
  #COPY_PAGE# är en admin, databas funktion
  Rättigheter att använda funktionen #COPY_PAGE#:
 • Användare kan skriva till sina egna datakonton
 • Admin kan skriva till alla konton
 • Vanguards kan skriva till alla 100 till 199 datakonton

  • #COPY_PAGE#:
  • Kopierar befintlig datasida till en ny destinations datasida.
  • Eventuell information skrivs över på destinations datasidan.
  • Property variabler skriver över ursprungs sidans information om värde.
  • Om ingen ursprungs sida används endast property variabler.
  • Om ingen ursprungs sida och inga property variabler anges skrivs en tom sida (Sidan raderas)
  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  idaktuellt kontoDatakonto sidan som skall kopieras till (användare endast eget konto)
  pageSidan som skall skrivas
   
  Orginalsida:
  source_idaktuellt kontoDatakonto sidan som skall kopieras befinner sig i
  source_pageSida som skall kopieras
   
  Sid information:
  rubric$rubricSidans rubrik
  msg$msgHTML sidan
  info$infoinfotext för sida
  seek$seekSidans sökord
  page_data$page_dataSidans inkluderade variabler
   
  Sid data:
  db_page$db_pageSida är datablads: Infoga i Databas sida
  top_page$top_pageToppen sida (Visa sida överst)
  page_paper$page_paperSidans bakgrundsfärg
  page_pic$page_picSidans bakgrundsbild
  page_property$page_property
  värde  bit  Funktion
  10Sida aktiv
  21Dölj sida för användare
  42Visa i menyn
  83-
  164Medlemar kan se sida
  325Gäster kan se sida

  Sida måste vara aktiv + synlig för medlämmar eller gäster för att visas.

  border_type$border_typeTyp av ram (1 till 9) 1=ingen ram
  border_paper$border_paperFärg på sidram
  border_left$border_leftVänstra ramens bredd i punkter
  border_top$border_topÖvre ramens bredd i punkter
  border_right$border_rightHögra ramens bredd i punkter
  border_bottom$border_bottomNedersta ramens bredd i punkter

  Exempel:
  #SYSTEM[whoami] return=id# // Sätter $id=#SYSTEM[whoami]#
  #$rubric(Skriver egen rubrik)# // Skriver denna rubrik oavsett vad sida E:s rubrik är

  #PAGE_ADMIN id=$id page=D#
  #COPY_PAGE  id=$id page=D source_page=E#

  #PAGE_ADMIN# Om sidan inte finns skapas sidan #D#
  #COPY_PAGE# Skriver om inloggad användares #D# sida från sidan E från konto som scriptet körs från

  Mer information:
 • #PAGE_ADMIN#
 •   REPLY 6251 0
  #REPLY# är ett forum admin kommando
  Rättigheter att använda funktionen #REPLY#:
 • Data manager

 • Svara post: REPLY
  #REPLY# Svarar aktuell sidas index post i forumet
  Visas endast om rättighet ges

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  idaktuellt kontoDatakonto för forums tabell
  forumDatakonto för forumet
  altReplyFörklarande text
  pageDSida för att svara post
  width40Bredden på kuvert ikonen images/icon/letter.png
  site$siteForum visas på Datakonto
  sheet$sheetSida forum visas på

  Exempel på delad #REPLY#:
  <div align=RIGHT>#REPLY id=$site forum=$forum sheet=$sheet alt(Svara post:)#</div>
  #ECHO
          preview=«Föregående next=Nästa»
          page=C show=Forum limit=4
          rights=2 locate=2
          always=true
  #

  Mer information:
 • FORUM
 • #ECHO#
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.2698 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox