BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  BASKET 8821 1
#BASKET# är en databas funktion
Rättigheter att använda funktionen #BASKET#:
 • Data manager

 • #BASKET# anropar databashanteraren basket.
  Satta variabler som överensstämmer med tabellen: $blhtml_basket uppdateras.
  Att anropa #BASKET# kan göras mitt i ett script, #BASKET# kan även anropas flera gånger för att uppdatera flera tabeller.

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  idaktuellt kontoDatakonto id sätter $blhtml_table
  table$blhtml_tableTabell/er som skall administreras
  erase$blhtml_eraseFältid_$id som skall raderas
   
  new$blhtml_newnew=true/on om ingen nyckel sätts nyckeln till nykel + 1
  attrib$blhtml_attribattrib=true/on skriver ut datakontots attrib rättigheter
  echoecho=true/on skriver ut SQL-satsen och information för felsökning

  id slår ut $blhtml_table. $blhtml_table sätts till datakonto: id
  Om varken id eller $blhtml_table sätts $blhtml_table till aktuellt konto.

  Exempel:
  #SET_CATCH_PAGE# // Sätter retursida
          #$blhtml_table=data_account# // Vi skall skriva till tabell: data_account
          #$erase=tabort# // Om kryssrytan tabort_8 är markerad skall post 8 raderas

  #IF($save) then(#BASKET#)# // Om Knappen blivit klickad anropas basket

  #READ value=8# // Läser in post där nyckelvärdet är 8 från aktuellt konto

  #DATA[tabort] post=new prefix=id type=checkbox class=std#
  #DATA[name] post=new# // Värde från fält name kan redigeras i textrutan
  #PLOPP name=save value(Uppdatera post 8)#<br><br> // Knappen $save som anropar basket

  $blhtml_basket=#$blhtml_basket# // Skriver ut returkod för basket. Om 8 är posten uppdaterad
  • SET_CATCH_PAGE table sätter $blhtml_table till datakonto: data_account
   erase sätter $blhtml_erase för poster som skall raderas
  • #READ#: Post med nyckelfältet 8 läses in från aktuell tabell
  • #DATA[name] post=new# fält name skall sättas till detta textfält
  • #BASKET# skickar alla variabler till basket för att skriva till tabell data_account
  • $blhtml_basket visar Returkoder basket
  Mer information:
 • basket
 • attrib
 • #SET_CATCH_PAGE#
 • #READ#
 • #FIELD#
 •   Läs -> skriv -> radera 1711 0
  Detta är ett exempel när kund köper de artiklar sparade i tabell: basket.
  DO, loopar igenom alla poster i basket som är skrivna av $who
  Läser in en artikel åt gången, kontrollerar att antal är större än noll.
  Skriver ny post i tabell: history där nytt ordernummer är $ono
  Raderar sedan alla artiklar lagrade i kundkorgen.

  Tabell information för scriptet:
  tabellid:tabellnamn:fält:
  71basketid who artikel antal
  73historyid who ono artikel antal

  #SYSTEM[whoami] return=who# // $who är kund som vill köpa alla artiklar i kundkorgen
  #FIELD type=last field=ono add=1 return=ono# // Tar ut sista ordernummer $ono och adderar till nypost
  #DO id=71 where(who=$who) limit=0
  value(
          #$id=NULL# // Raderar $id satt av #BASKET new=true# för att inte skapa en ny post i tabell basket
          #$trash_$post=on# // Variabel $trash_$post sätts till "on" för att radera post: $post i tabell basket
          #READ id=71 field(artikel, antal)# // Läser in fält: artikel, antal från kundkorgen: basket
          #IF($antal) else(#HALT type=continue#)# // Skriv inte post om $antal är "0" (inga artiklar)
          #BASKET table=history new=true# // Skriver in ny artikel i ordern från tabell: basket post: $post
  )
  #

  #BASKET table=basket erase=trash# // Raderar poster där $trash_$post är satt till "on" i tabell: basket

  Mer information:
 • basket
 • #BASKET#
 • #DO#
 • #READ#
 • #IF#
 • #FIELD#
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.1064 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox