BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  DIAGRAM 6489 0
#DIAGRAM# är en fristående funktion
Rättigheter att använda funktionen #DIAGRAM#:
 • BASIC

 • #DIAGRAM# Visar ett diagram.
  modules/BLHmin.php

  Standard färger för diagramets staplar:
  color[+](FF0000 00FF00 0000FF 00FFFF FF00FF FFFF00 00CCCC 888888 004D98 CC6600 00984A)

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  value$value[+] eller $value array, Diagram värden (noll litterad)
  info1 2 3...$array[+] eller $value array, Stapel information (ett litterad)
  colorSätter unikt färg schema, standard color[+] array
  width90%Diagrammets totala sidbredd
  text_width60Bredden på informations rutan
  border0Tjoklek på diagram staplar
  inkStandard färg på informations text
  paperEEEEEEBakgrundsfärg på diagram
  showshow=% Visar resultat i procent, som standard visas antal
  fat70%1 till 7 teckenstorlek, tjocklek på diagram staplar
  size70%Font storlek på informations text
  format0Textformat på procent/antal information
  bit 0 Fet text
  bit 1 kursiv text
  bit 2 understruken text
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  Exempel med data från vote:
  #COUNTCLICK id=90 click=Obegränsad show=array return=dia#
  #$info[+](1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)#
  dia[*]=#$dia[*]#<br><br>

  Diagram visar % och med standard färger på staplarna:<br>
  // Känner av om $dia och $info är arrayer och därför ej nödvändigt att skriva $dia[+] och $info[+]
  #DIAGRAM value=$dia info=$info show=%#<br><br>

  Alla staplar har samma färg:<br>
  // Att använda value($dia[+]) info($info[+]) är endast för att manuelt kunna skriva in data
  #DIAGRAM value($dia[+]) info($info[+]) paper=FFD5B4 color=CC6400 border=1#

  Utresultat:
  0 dia[*]=1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 7 4 8 1 9 1 10 1

  Diagram visar % och med standard färger på staplarna:
  17%
   
  27%
   
  37%
   
  47%
   
  57%
   
  614%
   
  729%
   
  87%
   
  97%
   
  107%
   


  Alla staplar har samma färg:
  11
   
  21
   
  31
   
  41
   
  51
   
  62
   
  74
   
  81
   
  91
   
  101
   


  Mer information:
 • #COUNTCLICK#
 • vote
 • #UPLOAD#
 • #DOWNLOAD#
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0821 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox