BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  PRINT 5615 0
#PRINT# är en fristående funktion
Rättigheter att använda funktionen #PRINT#:
 • Alla

 • #PRINT# Skriver ut standardiserade överskrifter.
  Om sidans bläckfärg ändras i Kontrollpanelen ändras alla tester skrivna med #PRINT# till den nya färgen.

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  ink#SYSTEM[ink]#Textfärg (Bläckfärg)
  paperBakgrundsfärg (Pappersfärg)
  sizeTextstorlek
  blhtmlblhtml=on BLHTML exekverar value
  valueRubrikstext
  formatOktal textformatering
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  #PRINT
          size=1 till 7
          format=0 till 7
          value(Din överskrift)
          ink=Din HEX-Färg på bokstäverna
          paper=HEX-Färg bakgrundsfärgen
  #

  Textformatering med format
  0Texten blir utan textformatering
  1Fet text
  2Kursiv text
  4Understruken text


  Du kan blanda formateringen:
  format=0Texten blir utan textformatering
  format=1Fet text
  format=5Fet och understruken text
  format=6Kursiv och understruken text
  format=7Alla textformaterinar på din text

  Exempel:
  #PRINT size=5 value(Sidrubrik)#<br>
  #PRINT value(BLHTML rubrik)#

  Utresultat:
  Sidrubrik
  BLHTML rubrik


  Dynamisk bildhantering:
  #$blomma=2#
  #$b=3#
  #$lavendel=9#

  // 3 sätt att dynamiskt skriva ut datakontons bilder
  #PRINT value(#$blomma id=11 width=75#) format=0 blhtml=on# // Utan textformatering
  #STR value(#$b id=11 width=100#) blhtml=on#
  #PIC id=11 no=$lavendel width=50#

  Utresultat:
  BLHTML flowerBLHTML flowerBLHTML flower

  Mer information:
 • #STR#
 • #PIC#

 • Verktyg för att ta fram Säkra HEX webbfärger:
 • http://www.visibone.com/colorlab/
 • http://www.ficml.org/jemimap/style/color/wheel.html
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0948 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox