BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  COUNTCLICK 7180 3
#COUNTCLICK# är en databas funktion
Rättigheter att använda funktionen #COUNTCLICK#:
 • Data manager

 • #COUNTCLICK# summerar antal klick en länk blivit klickad.
  modules/BLHmin.php
  #COUNTCLICK id=votetabellid user=myname value=nerladdningsobjekt#
  #COUNTCLICK id=votetabellid click=klickobjekt#

  Statestik för year / mounth / day är för närvarande inte fungerande!

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  idaktuellt kontoKlick registrerings datakonto
  valueDatakontos nerladdnings objekt action=reset values
  userÄgare till Nerladdnings objekt
  clickHanterar klickobjekt: "oid" från id=vote-tabellen
  #DOWNLOAD id=90 value=$value show=click# tar fram klickvärdet
  yearyear=all räknar alla klick för nerladdnings objektet
  negativt tal year=-2 räknar alla klick för 2 år plus aktuellt års klick
  mounthmounth=all räknar alla klick för nerladdnings objektet som hänt detta år
  negativt tal mounth=-1 räknar alla klick för 1 månader plus aktuell månads klick
  dayday=all räknar alla klick för nerladdnings objektet som hänt denna månad
  negativt tal day=-7 räknar alla klick de senaste 7 dagarna
  todaytruetoday=true räknar dagens alla klick för nerladdnings objektetet
  decimal2show=avg/all Hur många decimaler som skall returneras för medeltal
  showcount
  sum
  avg
  all
  array
  Antal klick
  Summa av alla klick
  Medelvärdet
  returnerar array[+]: "Antal klick" "Summa av alla klick" Medelvärde
  returnerar en BLHTML array[+] med alla klick från ej IP registrerade IP frågor
  actionshow
  reset
  list
  date
  Visar klickdata
  Objekt som skall nollställas
  returnerar en BLHTML array[+] med alla registrerade klick objekt
  Datum när value=objekt laddades upp
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  Exempel:
  // id=91 is the dataccount for the click table
  // id=92 is the dataccount for the vote table

  #DOWNLOAD id=201 value=1 show=click return=click#
  #COUNTCLICK id=91 click=$click year=all return=downloads#
  #DOWNLOAD id=201 value=1# is downloaded #$downloads# times.

  Download today: #COUNTCLICK id=91 user=Adam value=8#
  // Show how many time Adams download item 8 been downloaded today

  #COUNTCLICK id=92 click(ask a question) action=reset#
  // action=reset values is the click for the function show=array to show all post

  #COUNTCLICK id=92 click(ask a question) show=all decimal=2 return=all#<br>
  all[+]: #$all[+]#<br><br>

  ant: #$all[0]#<br>
  sum: #$all[1]#<br>
  avg: #$all[2]#<br>

  array[+]: #COUNTCLICK id=92 click(ask a question) show=array#

  Utresultat:
  länk till objekt is downloaded summa antal nedladdningar

  Download today: visar antal nedladdningar som gjorts med Adams nerladdnings objekt 8 idag

  action=reset visar följande varningsmeddelande:
  Objekt: Objekt är nollstäld
  // Nollställningen av klick för funktionen show=array för att kunna visa alla poster

  all: 28 188 6.71
  ant: 28
  sum: 6.71
  avg: 7

  array[+]: 5 0 3 0 2 0 0 8 0 10 // Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  date:
  #SYSTEM[myname] return=myname#

  // id=91 COUNTCLICK/vote tabell
  // user=aktuell användare och nerladdningsobjekt 2

  #WHEN type=date space=-
          value(#COUNTCLICK id=91 user=$myname action=date value=2#)
  blhtml=on
  #

  Utresultat:
  2010-05-08

  Mer information:
 • vote
 • #DOWNLOAD#
 • #UPLOAD#
 • #DIAGRAM#
 • BLHTML array
 •   vote 3386 0
  vote är en databas funktion

  Tabell information för ett vote datakonto:
  Namn  typ  beskrivning:
  idH8
  oidstr32Namn på klick objekt
  grpH1Röstval
  IPstr15Om vote inte skall räkna 1 per IP sätts denna till 8
  forIPstr15
  datestr6
  sumH2antal röstval som blivit klickade
  whoH8

  Exempel på ej IP registrerade radio buttons:
  #SET_CATCH_PAGE#
  #DATA[blhtml_cmd] post=hidden value=vote#

  #IF($reset)
          then(#COUNTCLICK id=90 click=Obegränsad action=reset value(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)#)
  #

  <br>
  #COUNTCLICK id=90 click=Obegränsad show=all decimal=2 return=all#
  all: #$all[*]#<br><br>

  ant: #$all[0]#<br>
  sum: #$all[1]#<br>
  avg: #$all[2]#<br><br>

  What do you think?<br>
  #DATA[vote_0900Obegränsad] value(1) post=new type=radio class=std# 1 urk
  #DATA[vote_0900Obegränsad] value(2) post=new type=radio class=std# 2
  #DATA[vote_0900Obegränsad] value(3) post=new type=radio class=std# 3
  #DATA[vote_0900Obegränsad] value(4) post=new type=radio class=std# 4
  #DATA[vote_0900Obegränsad] value(5) paper=EEEEEE post=new type=radio# 5
  #DATA[vote_0900Obegränsad] value(6) post=new type=radio class=std# 6
  #DATA[vote_0900Obegränsad] value(7) post=new type=radio class=std# 7
  #DATA[vote_0900Obegränsad] value(8) post=new type=radio class=std# 8
  #DATA[vote_0900Obegränsad] value(9) post=new type=radio class=std# 9
  #DATA[vote_0900Obegränsad] value(10) post=new type=radio class=std# 10 top

  #PLOPP value(vote this)# #PLOPP name=reset value=reset#
  <br><br>

  #COUNTCLICK id=90 click=Obegränsad show=array return=dia#
  array[-]: #$dia[-]#<br>
  array[+]: #$dia[+]#<br><br>

  <font size=3><b>Diagram:</b></font><br>
  #$info[+](<b>urk</b>(ill done)(NOT goed)bad(<b>just is</b>)(can beh better)goed(pretty OK)(woow)(<b>High score</b>))#
  #DIAGRAM info=$info value=$dia text_width=90 show=%#<br><br>

  <center>

  #DIAGRAM
          info=$info value=$dia
          color(00CCCC 888888 004D98 CC6600 00984A FF0000 00FF00 0000FF 00FFFF FF00FF FFFF00)
          paper=FFF5D4 size=3 border=2 format=3 width="50%" text_width=120 fat=2
  #

  </center>

  Utresultat:

  0 all: 0 25 1 145 2 5.80 count 25 sum 145 avg 5.80

  ant: 25
  sum: 145
  avg: 5.80

  What do you think?
  1 urk 2 3 4 5 6 7 8 9 10 top

  0 array[-]: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  array[+]: 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1

  Diagram:
  urk7%
   
  ill done7%
   
  NOT goed7%
   
  bad7%
   
  just is7%
   
  can beh better14%
   
  goed29%
   
  pretty OK7%
   
  woow7%
   
  High score7%
   


  urk1
   
  ill done1
   
  NOT goed1
   
  bad1
   
  just is1
   
  can beh better2
   
  goed4
   
  pretty OK1
   
  woow1
   
  High score1
     #DATA[blhtml_cmd] post=hidden value=vote#
  Sätter att funktionen vote skall utföras om formuläret skickas med en #PLOPP#-knapp

  #DATA[vote_09021]# med att $blhtml_cmd sätts till value=vote exekveras följande:
  Namnet vote_ talar om att detta är en klick variabel som innehåller följande 3 datauppgifter:

  090 sätter att valstatistiken skall lagras i tabell 90

  4 tecknet: 2 handhar information om:
 • bit 0 (bit värde: 1) Endast medlemar registreras
 • bit 1 (bit värde: 2) Registreras endast en klick objekt och IP adress
 • bit 2 (bit värde: 4) Nollställs IP registreringen och samma IP kan rösta/klicka igen nästföljande dag
 • bit 3 (bit värde: 8) Registrerar endast antal röster/klick och summa

 • #DATA[vote_09001]# Obegränsad registrering av objekt
  #DATA[vote_09021]# 1 kick per IP

  Fjärde tecknet + 32 tecken är namn på klick objektet som lagras i fält oid
  #DATA[vote_09021]# Klick objektets namn sätts till oid = "1"
    Registrera länk klick 1764 0
  Data uppgifter i Registrera länk klick exempel:

  Data för att gå till #COUNTCLICK#:
  Detta forum visas från datakonto 1, sida A: "index.php?ID=1&page=A"
  Inlägget är index=204

  Data som krävs att registrera klickobjekt: linkclick
  Anropa funktion vote: blhtml_cmd=vote
  Registrera alla klick från länk: vote_0900linkclick=1
 • 090 datakonto 90 skall registrera exemplets klick
 • 0 Obegränsad registrering av detta klick objekt
 • linkclick oid=linkclick (klick objekt) sätter fält grp=1

 • Exempel räkna antal klick en länk utsatts för:
  BLHTML:
  #A id=1
          data(index=$index#AND#blhtml_cmd=vote#AND#vote_0900linkclick=1)
          value(#+#COUNTCLICK#+# been clicked #COUNTCLICK id=90 click=linkclick# times)
  blhtml=on
  #
  <br>

  HTML:
  <a href="index.php?ID=1#AND#page=A#AND#index=#$index##AND#blhtml_cmd=vote#AND#vote_0900linkclick=1">
  #+#COUNTCLICK#+# been clicked #COUNTCLICK id=90 click=linkclick# times
  </a>

  Utresultat:
  BLHTML:
  HTML:
  #COUNTCLICK# been clicked 2120 times
  #COUNTCLICK# been clicked 2120 times

  Mer information:
 • COUNTCLICK
 • vote
 •   COUNTCLICK Admin 1671 0
  COUNTCLICK Admin script listar alla aktuella klick/val poster från tabell vote och raderar alla med markerade checkboxar.
  #SET_CATCH_PAGE key=oid table=vote erase=tabort#
  #PRINT size=5 value(COUNTCLICK Admin, #SYSTEM[name]#) blhtml=on#

  <hr color=#SYSTEM[page_paper]#>

  #COUNTCLICK id=90 action=list return=list#


  #IF(!$list[0]) then(#GOTO nopost#)#


  #DATA[tabort_checkbox] post=hidden value=1#

  <table class=code>
  <tr>
          <td></td>
          <td style="padding-right: 15px">
  Klick:</td>
          <td style="padding-right: 15px">Antal:</td>
          <td style="padding-right: 15px">Summa:</td>
          <td>Medelvärde:</td>
  </tr>


  #$n=0#
  #: loop#
  #COUNTCLICK id=90 show=all click($list[$n]) return=all#


  <tr>
          <td>
  #DATA[tabort] prefix($list[$n]) post=new type=checkbox class=std#</td>
          <td>
  #$list[$n]#</td>
          <td>
  #$all[0]#</td>
          <td>
  #$all[1]#</td>
          <td>
  #$all[2]#</td>
  </tr>


  #SUM value($n 1) return=n#
  #IF($list[$n])
          then(#GOTO loop#)
  #


  <tr>
          <td colspan=5 align=right>
  #PLOPP value(Radera Objekt) name=tabort#</td>
  </tr>
  </table>

  #HALT#


  #: nopost#
  Inga Registrerade klick data<br><br>
  #PLOPP value(Uppdatera klicklista)#
  BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.1153 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox