BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  DOWNLOAD 6794 0
#DOWNLOAD# är en fristående funktion

Rättigheter att använda funktionen #DOWNLOAD#:
 • Alla med nerladdnings objekt

  • #DOWNLOAD#
  • Laddar ner filen med hjälp av download.php
  • Filens fysiska namn är alltid dold för alla besökare
  • filen anropas via variabeln $file
  • Användare kan endast lägga ut sina egna Nerladdnings objekt
  download.php?file=0981030298548096
  $file består av 16 tecken varav de 3 första 098 talar om vilket datakonto som handhar statestiken.
  4 tecknet: 1 handhar information om:
 • Om bit 1 är satt kan endast medlemar ladda ner filen
 • Om bit 2 är satt registreras endast en klickning objekt och IP adress

 • Om endast för medlemar visas ej objektet/filen.
  Objektet nås ej om besökaren har rätt adress men inte är inloggad.

  Övriga 12 tecken 030298548096 är en unik sträng som identifierar objekt/filen.

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  idaktuellt kontoDatakonto för Nerladdnings objekt
  showshow=click returnerar nerladdningsobjektets click värde
  valueNerladdnings objekt
  blhtmlblhtml=on BLHTML exekverar $alt (sätts med hjälp av #UPLOAD#)
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  Exempel:
  #DOWNLOAD id=201 value=2 blhtml=on#
  #DOWNLOAD id=201 value=3 blhtml=on#
  #DOWNLOAD id=201 value=4 blhtml=on#

  Utresultat:
  3 länkar till datakonto 201:s 2, 3 och 4 Nerladdnings objekt

  Mer information:
 • #COUNTCLICK#
 • #DIAGRAM#
 • #UPLOAD#
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0960 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox