BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  UPLOAD 7272 0
#UPLOAD# är en fristående funktion
Rättigheter att använda funktionen #UPLOAD#:
 • Alla med nerladdnings objekt

 • #UPLOAD#
 • Nerladdnings Objekt administreras under Konto Admin -> Nerladdnings Objekt
 • Laddar upp fil till webservern till erhållen plats i Nerladdnings Objekt
 • Kan endast ladda upp filer till eget datakonto
 • #UPLOAD# returnerar arrayen $blhtml_download_object[+] som innehåller datakontots alla Nerladdnings Objekt
  • Funktionsvariabler:
  • #DATA[blhtml_upload] post=hidden value=2# Sätter:
   <form enctype=multipart/form-data name=lokalt action=index.php method=post>
   för att kunna skicka en fil till webservern
  • #DATA[blhtml_click] post=hidden value=96# Talar om vilken click statestik tabell/datakonto som skall användas
   Här används datakonto 96
  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  valueLagrings plats för Nerladdnings Objekt
  alt$altInformations text som representerar nerladdnings Objektet
  member$memberOm värde kan endast medlemmar ladda ner objektet
  always$alwaysOm värde summeras ej IP adresserna (kan endast klicka en gång)

  UPLOAD exempel
  Laddar upp fil och sätter tillhörande objekt värden.
  Visar även datakontots alla objekt och innehåll.

  Inlkudera variabler:
  blhtml_upload=2

  <br>
  #DATA[blhtml_upload] post=hidden value=2#
  #DATA[blhtml_click] post=hidden value=96# // Klick registrerings datakonto 96
  #UPLOAD#

  #IF($blhtml_download_object) then(#GOSUB upload#)#
  #SET_CATCH_PAGE#

  #IF($blhtml_download_object) then(#GOTO list#)#

  <div class=info>
  Nerladdnings objekt saknas för användare <b>#$myname#</b>!
  </div>


  #HALT#


  #: upload#
  #PRINT size=5 value(Your files on #SYSTEM[name]#) blhtml=on#
  <hr color=#SYSTEM[page_ink]#><br>

  Your file slot:<br>
  #DATA[id] post=new type=dropdown value=$blhtml_download_object#<br><br>

  #DATA[member] post=new type=checkbox class=std# Member only<br>
  #DATA[always] post=new type=checkbox class=std# Always register IP adress<br><br>

  Upload file:<br>
  #DATA[userfile] post=new type=file#<br><br>
  #UPLOAD value=$id#

  Informations text:<br>
  #DATA[alt] post=new#<br><br>

  #PLOPP value(Upload your file)#<br><br><br>
  #RETURN#


  #: list#
  #SYSTEM[whoami] return=who#
  #$n=0#
  #: loop#
  Slot #$blhtml_download_object[$n]#: #DOWNLOAD id=$who value($blhtml_download_object[$n]) blhtml=on#<br>
  #SUM value($n 1) return=n#
  #IF($blhtml_download_object[$n]) then(#GOTO loop#)#

  Mer information:
 • #COUNTCLICK#
 • #DIAGRAM#
 • #DOWNLOAD#
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0838 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox