BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  INSERT 6330 0
Rättigheter att använda funktionen #INSERT#:
 • Data Magager

  • #INSERT# Infogar data i aktuellt datakontos tabell.
  • Fast insert: #INSERT(postdata)# postdata skall vara ordnad efter fälten i aktuell tabell
  • Detect insert: #INSERT() id(8) field(data)# updaterar/infogar fält i aktuell tabell
   om inget värde för field() sätts field=$field
  • Andvänds av Administrera Databas -> Skapa script för att göra intallations script för datablad

  • $blhtml_insert sätt till 1 om post uppdaterad, om post inte blir uppdaterad sätts $blhtml_insert till 0
  Exempel Fast INSERT:
  #SYSTEM[whoami] return=blhtml_id#

  #FIELDMIN id($blhtml_id) name(id) key=true type=H8 null=false auto_increment=true#
  #FIELDMIN id($blhtml_id) name(txt) type=str len=24#

  // Create/update field id and txt

  #INSERT("1", "Some text")#
  #INSERT("2", "this is post no two")#
  #INSERT("3", "Last post")#
  // insert 3 post into local table

  #FIELDMIN# Skapar 2 fält id och txt
  #INSERT(postdata)# infogar data direkt med SQL INSERT

  Exempel Detect INSERT:
  #INSERT() id=1 txt(Some text)#
  #INSERT() txt(this is post no two) id=2#
  // Field don't need to be fixed

  #$txt(Last post)#
  #INSERT() id=3#
  // field txt=$txt

  Uppdaterar samma fält
 • Om inte post, skrivs en ny post
 • Om post, uppdateras posten
 • Fält behöver ej ordnas efter fältordningen i tabellen
 • Om ej fält txt=värde sätts fältet av variabeln $txt

 • Mer information:
 • #FIELDMIN#
 • MySQL INSERT
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0801 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox