BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  FIELDMIN 6237 0
#FIELDMIN# är en admin, databas funktion
Rättigheter att använda funktionen #FIELDMIN#:
 • Data manager
 • Användare med Data manager hanterar endast eget datakonto

 • #FIELDMIN# Fält Administration, infogar, uppdaterar och raderar fält i en tabell.
  Kan även radera alla fält i en tabell.
  Första fältet i tabellen är alltid ett nyckelfält, som standard är fältnamnet id.

  värden:  Innehåll  beskrivning:
  idaktuellt kontoDatablad som skall Administreras
  nameNamn på fält
  change_namenameNytt fält namn
  keyfalse
  true
  Vanligt fält
  Nyckelfält måste vara unikt och innehålla värde (tabell kan innehålla flera nyckelfält)
  typeH1
  H2
  H3
  H4
  H8
  F4
  F8
  str
  text
  -128 -- 127 (0 -- 255) 1 byte
  -32768 -- 32767 (0 -- 65535) 2 bytes
  -8388K -- 8388K (0 -- 16777K) 3 bytes
  -2.147G -- 2.147G (0 -- 4.294G) 4 bytes
  -9223372036G -- 9223372036G (0 -- 18446744073G) 8 bytes
  Flyttal 4 bytes
  Flyttal 8 bytes
  1 till 255 teckens sträng
  65535 tecken lång sträng
  len32type=str storleken på strängfältet i tecken (1 till 255 tecken)
  signedfalse
  true
  Endast plusstal
  plus och minus
  nullfalse
  true
  Fält kan ej vara tomt (måste innehålla värde)
  Fält kan vara tomt
  defaultVärde som skall sättas vid ny post
  actionsave
  erase
  drop
  Skapar/uppdaterar fält
  raderar fält
  raderar hela tabellen
  auto_incrementfalse
  true
  Sätter standard värde
  Skapar nytt unikt nummer

  Exempel: Skapa tabell till ett nytt standard forum
  #FIELDMIN name(id) key=true type=H8 null=false auto_increment=true#
  #FIELDMIN name(user) type=str len=16#
  #FIELDMIN name(grp) default(1)#
  #FIELDMIN name(date) type=str len=10#
  #FIELDMIN name(up) type=H2#
  #FIELDMIN name(rubric) type=str len=42#
  #FIELDMIN name(msg) type=text#
  #FIELDMIN name(status) default(1)#
  #FIELDMIN name(who) type=H8#
  #FIELDMIN name(tree) default(1)#
  #FIELDMIN name(edit) default(1)#
  #FIELDMIN name(edited) type=str len=10#
  #FIELDMIN name(visitors) type=H2#
  #FIELDMIN name(IP) type=str len=15#
  #FIELDMIN name(last) type=str len=16#
  #FIELDMIN name(ldate) type=str len=11#


  // Field id create automatic to #FIELDMIN name(id) type=H1 key=true null=false#
  // Erase active table: #FIELDMIN action=drop#

  Fältet id skapas automatiskt till #FIELDMIN name(id) type=H1 key=true null=false#
  Raderar aktuell tabell: #FIELDMIN action=drop#

  Mer information:
 • #INSERT#
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0581 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox