BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  SQLGET 6655 0
#SQLGET# är en admin, databas funktion
Rättigheter att använda funktionen #SQLGET#:
 • Endast Adminkonton

 • #SQLGET#:
 • Hämtar ett eller flera värden från databasen
 • Kan hämta data från tabell pictures (som inte har nyckelfält)
 • Forum sätter #SYSTEM[forum]# till 1 för att förhindra att #SQLGET# används i forumet
 • #SQLGET# kan ej läsa lösenord i tabellen member

 • värden:  standardvärden:  beskrivning:
  valueSQL fråga som kan läsa ett fält
  typetype=show visar endast svaret
  blhtmlblhtml=on BLHTML exekverar value
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  Ett fält en variabel:
  #SQLGET value(select no from pictures where user='$user' and no=$pic) return=pic#
  // Lagrar resultatet från no till variablen $pic

  Lagra i arrayer

  Returnera hela sökresultatet:
  #SQLGET value(select * from product where id=$id)#
  // Lagrar innehållet i fälten: $0, $fältnamn1, $1, $fältnamn2, $2 och $fältnamn3 osv...

  Lagra array[-] med fältindex:
  #SQLGET value(select id, user, rubric from Artiklar where id=1) return(A[-])# // Lagrar $A[0], $A[1] och $A[2]

  A: #$A#<br>
  A[+]: #$A[+]#<br>
  A[*]: #$A[*]#

  Utresultat:
  A: Array
  A[+]: 1 BLHTML (Webb Programmering)
  A[*]: 0 1 1 BLHTML 2(Webb Programmering)

  Lagra array[+] med fältnamn:
  #SQLGET value(select id, user, rubric from Artiklar where id=1) return(B[+])# // Lagrar $B[id], $B[user] och $B[rubric]

  B: #$B#<br>
  B[+]: #$B[+]#<br>
  B[*]: #$B[*]#

  Utresultat:
  A: Array
  A[+]: 1 BLHTML (Webb Programmering)
  A[*]: id 1 user BLHTML rubric(Webb Programmering)

  Lagra array[*] med fältindex och fältnamn:
  #SQLGET value(select id, user, rubric from Artiklar where id=1) return(C[*])#
  // Lagrar $C[0], $C[id], $C[1], $C[id], $C[2] och $C[rubric]

  C: #$C#<br>
  C[+]: #$C[+]#<br>
  C[*]: #$C[*]#

  Utresultat:
  C: Array
  C[+]: 1 1 BLHTML BLHTML (Webb Programmering) (Webb Programmering)
  C[*]: 0 1 id 1 1 BLHTML user BLHTML 2(Webb Programmering) rubric(Webb Programmering)

  Mer information:
 • #FIELD#
 • #READ#
 • Array hantering
 • array
 • #ARRAY#
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0854 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox