BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  MEMBER_ADMIN 5179 0
#MEMBER_ADMIN# är ett Admin kommando
Rättigheter att använda funktionen #MEMBER_ADMIN#:
 • Admin

 • #MEMBER_ADMIN#:
 • Läser och uppdaterar tabell member som hanterar konton information
 • returnerar $blhtml_member_admin, en BLHTML array som innehåller värden från:
  array värde:  fältnamn:  beskrivning:
  0statusKontorättigheter
  1ldbKontots databassida
  2activeKontoattribut
  3emailKontots nuvarande e-mejl
  4untiltid till konto skall raderas (ej Adminkonton)
 • Av säkerhets skäl kan ej lösenordet ändras
 • modules/admin.php

 • värden:  standardvärden:  beskrivning:
  idaktuellt kontoDatakonto att redigera
  typeinfoNamnet på datakonto id (alla kan använda)
  dropraderar datakonto (endast Adminkonton)
  statusKontorättigheter
  dbKontots databassida
  propertyKontoattribut
  emailKontots nuvarande e-mejl
  untilHur länge databladet skall vara tills datablad skall raderas
  (Admin datablad raderas ej)
  activeDatablad attribut
  blhtmlblhtml=on BLHTML exekverar until

  Exempel:
  #MEMBER_ADMIN id=100#
  #$blhtml_member_admin#<br>
  #DATA[blhtml_member_admin] array=0#

  Utresultat:
  (51) () (4294967292) (test@blhtml.com) (181023)
  51

  Exempel:
  #MEMBER_ADMIN id=100 status=51 until(#GETDATE year=1#) blhtml=on#
  // Set status = 51 and add one year on datasheet 100 livespan

  Sätter status = 51 och förlänger konto 100 livslängd med ett år.

  Vad är namnet för datakonto 12? (endast för admin):
  #IF($acc_1) else(#$acc_1=12#)#
  #MEMBER_ADMIN id=$acc_1 type=info return=ACC_1#

  Datakontots namn: <b>#$ACC_1#</b>

  Utresultat:
  Datakontots namn: Library

  Mer information:
 • #GETDATE#
 • Tabell member
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.1156 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox