BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  PIC_ADMIN 5343 0
#PIC_ADMIN# är ett Admin kommando
Rättigheter att använda funktionen #PIC_ADMIN#:
 • Admin
 • Lesser admin (Användare kan endast hantera egna bilder)

  • #PIC_ADMIN#:
  • Läser och uppdaterar tabell bilder som hanterar bild information till datakonton
  • returnerar $blhtml_pic_admin[+], en BLHTML array som innehåller värdena från fält no (vilka bilder datakonto innehar)
  • Användare med Lesser admin kan endast administrera eget datakonto och max skapa 20 bilder som är 200000 bytes
  • modules/admin.php
  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  idaktuellt kontoDatakonto att redigera
  noBildplats som skall redigeras/raderas
  eraseerase=all, raderar alla bilder
  erase=on raderar pic=bild (erase=on om värde eller kryssruta)
  lastlast=X, lägger till/raderar X antal bilder (erase=on för att radera bilder)
  sizeMax lagrings utrymme i byte bilden kan vara
  widthVisar bilden med width punkter bred
  heightVisar bilden med height punkter hög
  altBildens namntext
  titleBildens informationstext
  pictureVisar standard bild no=picture
  untilHur länge bilder skall existera tills de raderas
  (Admin bilder raderas ej)
  blhtmlblhtml=on BLHTML exekverar until

  Exempel:
  // Add 5 pictureslot on account 150 that can store pictures that is 200000 bytes
  #PIC_ADMIN id=150 last=5 size=200000 until(#GETDATE year=1#) blhtml=on#

  #PIC_ADMIN no=1 picture=54#
  // Erase uploaded picture (if any) and set free picture no to 54

  Adderar 5 bild lagringsplatser på datakonto 150 som kan lagra bilder som är max 200000 byte stora

  Mer information:
 • Tabell pictures
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0843 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox