BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  PAGE_ADMIN 6636 1
#PAGE_ADMIN# är ett Admin kommando
Rättigheter att använda funktionen #PAGE_ADMIN#:
 • Admin
 • Lesser admin, användare kan endast hantera egna datablad
  • #PAGE_ADMIN#:
  • Sidhanterare visar och administrerar datablad till tabeller
  • returnerar blhtml_page_admin, en BLHTML array som innehåller sidor för aktuellt (id) datakonto
  • modules/admin.php
  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  idaktuellt kontoDatakonto att redigera
  pageSpesifik sida A-Z att addera eller radera
  eller antal sidor som skall adderas, 0 + sidor
  eraseerase=on raderar page=A-Z
  erase=all raderar alla sidor på aktuell id
  untilny sida: day+=7Hur länge databladet skall vara tills datablad skall raderas
  (Admin datablad raderas ej)
  attribDatablad attribut
  blhtmlblhtml=on BLHTML exekverar until

  Exempel:
  #$id=200#
  #PAGE_ADMIN id=$id page=3#

  // Add 3 datasheet to account 200 and add 7 day to datasheet livespan

  #PAGE_ADMIN id=201 page=B until(#GETDATE year=1#) blhtml=on#

  /*
          Add page B if not exist.
          If datasheet B exist PAGE_ADMIN only update field until
          to account 201 that get 365 days livespan from today
  */

  Lägger till 3 datablad till konto 200 som gäller i 7 dagar

  Lägger till sidan B om inte existerar.
  Om sidan existerar uppdateras bara until
  för datablad till konto 201 som sklall gälla i 365 dagar

  Mer information:
 • Exempel: Installations script för flera datakonton
 • Medlems sida: Sidhanterare
 • #GETDATE#
 • #COPY_PAGE#
 • Exempel: Visa sidor
 •   Visa sidor 2609 0
  Admin kan med detta script visa alla datakontosidor med tillhörande rubriker
  (även inaktiverade sidor)

  Exempel script:
  #IF(#SYSTEM[whoami]# > 99) then(#HALT#)#
  #SET_CATCH_PAGE#

  #IF(!$id) then(#SYSTEM[whoami] return=id#)#


  <br>
  id:<br>
  #DATA[id] post=new#<br><br>

  #PAGE_ADMIN id=$id#

  #$n=0#
  #: loop#
  #DATA[rubric] post=set value(#+#$blhtml_page_admin[$n] id($id) always=true#+#) blhtml=on#
  #+##
  $blhtml_page_admin[$n]##+# #DATA[rubric] blhtml=on#<br>

  #SUM value($n 1) return=n#
  #IF($blhtml_page_admin[$n]) then(#GOTO loop#)#
  <br><br>

  #PLOPP name=ignore value(Visa sidor)#<br><br>

  Mer information:
 • #PAGE_ADMIN#
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0961 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox