BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  GETDATE 6987 0
#GETDATE# är en fristående funktion
Rättigheter att använda funktionen #GETDATE#:
 • BASIC

 • #GETDATE# returnerar datum

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  typetype=U Seconds since the Unix Epoch (January 1 1970 00:00:00 GMT)
  formatday180816
  min1808162135
  yearAdderar på/av år
  mounthAdderar månader på/av
  dayAdderar dagar på/av
  countRäkna antal dagar från #GETDATE# datum till count=YYYYMMDD
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  Exempel:
  Today: #GETDATE#<br>
  Yesterday: #GETDATE day=-1#<br>
  Tomorrow: #GETDATE day=1#<br><br>

  +1 year: #GETDATE year=1#<br>
  +1 mounth: #GETDATE mounth=1#<br>
  +1: week: #GETDATE day=7#<br><br>

  +1 year +1 mounth +7 day: #GETDATE year=1 mounth=1 day=7#

  Utresultat:
  Today: 180816
  Yesterday: 180815
  Tomorrow: 180817

  +1 year: 190816
  +1 mounth: 180916
  +1: week: 180823

  +1 year +1 mounth +7 day: 190923

  Exempel: Räkna dagar
  #$date=20190417#
  #GETDATE count=$date return=end_date#

  Account end in #$end_date# days!

  Utresultat:
  Account end in 244 days!

  Formatera #GETDATE#:
  #WHEN value(#GETDATE year=1#) space=- type=date blhtml=on#

  Utresultat:
  2019-08-16

  Output min:
  #GETDATE type=U format=min value(#DATE value=U#) blhtml=on#
  Utresultat:
  1808162135

  Mer information:
 • #DATE#
 • #WHEN#
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0645 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox