BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  FIELD 6765 0
#FIELD# är en databas funktion
Rättigheter att använda funktionen #FIELD#:
 • Admin och lesser admin
 • Data manager, användare kan endast fråga sin egen tabell

 • #FIELD# räknar/summerar fält från tabell

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  idaktuellt kontoTabell som skall räknas
  typecount
  sum
  avg
  first
  last
  min
  max
  rnd
  Räknar antalet possitiva fält från en tabell
  Summan av ett fält från en tabell
  Medelvärdet från ett fält från en tabell
  Tar ut första nyckelvärdet och subtraherar sub=0
  Tar ut sista nyckelvärdet och adderar add=0
  Tar ut minsta talet
  Tar ut största talet
  Tar ut en slumpat fält
  fieldnyckelfältFält som skall behandlas
  whereSQL where uttryck
  decimal2type=avg Antal decimaler som svaret skall presenteras med
  blhtmlblhtml=on BLHTML exekverar where
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  Exempel:
  You have
  <b>#FIELD where(mailto = "#SYSTEM[myname]#" and grp = 1) blhtml=on#</b>
  unread mail in #SYSTEM[rubric]#
  of totaly #FIELD where(mailto = "#SYSTEM[myname]#") blhtml=on# mail<br><br>

  #FIELD
          type=sum
          field=income
          where(month=$month)
  #


  #FIELD id=13 type=last add=1#

  Utresultat:
  You have 1 unread mail in your inbox of totaly 8 mail

  Summan av alla fält där fält month lika med $month

  Tar ut sista nyckelvärde + 1 från tabell 13

  Mer information:
 • #READ#
 • basket
 • #BASKET#
 • #SQLGET#
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0890 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox