BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  TEXTAREA 5107 0
#TEXTAREA# är en fristående funktion
Rättigheter att använda funktionen #TEXTAREA#:
 • Alla

 • #TEXTAREA# kan användas i #EDii# eller <TEXTAREA>
  Texten inom #TEXTAREA# BLHTML exekveras

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  idNamn på HTML id objekt
  nameObjekt namn
  inkTextfärg
  paperBakgrundsfärg
  cols#SYSTEM[EDii_width]#TEXTAREA Teckenbred
  rows#SYSTEM[EDii_height]#   TEXTAREA Rader
  wrapwrap=off bryter ej rader i TEXTAREA
  classCSS class
  onclickHändelse anrop javascript
  onselectHändelse anrop javascript
  onkeyupHändelse anrop javascript
  onkeydownHändelse anrop javascript
  onchangeHändelse anrop javascript

  Exempel:
  #$str(This is an text)#
  #TEXTAREA name=page paper=000000 ink=78FF78 cols=30 rows=3#
  #+#$str(#$str#)#+#
  #+#$str#+#
  #/TEXTAREA#

  Utresultat:


  Mer information:
 • #EDii#
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0616 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox