BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  EDii 7907 1
#EDii# är en databas funktion

Rättigheter att använda funktionen #EDii#:
 • Data manager

 • #EDii# är Redigeringsfältet för att skriva in text i tabeller.
  Används till att skriva och redigera i forum

  EDii variabler:
  $htmlidhtml: Objektid
  $EDii_namehtml: Objektnamn
  $EDii_msgnamnet på TEXTAREA
  #SYSTEM[EDii_width]#TEXTAREA tecken bred (sätts i Kontrollpanelen
  #SYSTEM[EDii_height]#TEXTAREA rader hög (sätts i Kontrollpanelen
  #SYSTEM[inp_bg]#som kommer att ändras till inp_paper
  $blhtml_inpKnapparnas CCS om ej aktiv
  $blhtml_inp_onKnapparnas CCS om aktiv
  $EDiiatt EDii är anropat så inte EDii kan anropas igen
  (EDii = 1 JavaScript är inkluderat, EDii = 2 EDii är aktiv)
  $EDii_wrap#EDii wrap# on/off

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  idaktuellt kontoDatakonto för EDii datablad
  name$EDii_namenamnet på TEXTAREA
  typeshow
  preview
  textarea
  Returnerar EDii objekt
  förhandsgranskar forumsposter
  returnerar EDii <textarea>
  pageISida som visar förhandsgranskning
  editTexten som skall editeras
  blhtmlon: BLHTML exekverar edit
  ink$inkTextfärg i TEXTAREA
  paper$paperBakgrundsfärg på TEXTAREA
  cols#SYSTEM[EDii_width]#TEXTAREA tecken bred
  rows#SYSTEM[EDii_height]#TEXTAREA rader hög
  wraponTexten bryts för att anpassa textarean
  offNormal radbrytning
  rights2
  rubclassCSS class på rubriks fältet
  brclassCSS class på BR checkbox och text
  butclass$blhtml_inpCSS class på ej aktiva knappar
  butonclass$blhtml_inp_onCSS class på aktiva knappar
  widthSätter knappens bredd

  Exempel förhandsgranska forum:
  <br>
  #EDii         id=1 type=preview#

  Rubrik:<br>
  #DATA[rubric] post=new#<br><br>

  #EDii
          id=1 htmlid=msg name=EDii_msg page=I
          cols=85 rows=28 rights=2
  #
  <br><br>

  Infoga #EDii# i en datalista:
  #EDii         htmlid=info name=info rows=20 cols=85#

  Skapa dina egna ikoner:
  // Sätt $EDii_sprite till din bildfil som innehåller din ikonrad innan du anropar #EDii#
  #$EDii_sprite=Mina_ikoner.png#
  #SET_CATCH_PAGE forum=Mitt_forum site=1 sheet=A#
  #ECHO id=10 page=D limit=1 always=true# // Anropar Delat forum EDii
  Ladda ner Sprite mallen: EDii.pspimage och gör dina egna meny ikoner.

  Mer information:
 • Jobba med forum
 •   EDii med AJaB 1503 0
    EDii test rubrik
  Nya EDii in action... Tryck på "Preview" eller "Submit" knapparna för att uppdatera din text. Rubriken lagras i variabel: data_7 Texten lagras i variabel: data_8

  Rubrik:


  Kod för ovanstående EDii exempel:
  <center>
  <table width=8 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
  <tr>
          <td>

                  #SET_CATCH_PAGE# // Fångar sida vid "Submit"
                  #DATA[index] post=hidden# // Lagrar aktuellt index i forumet
                  #IF($index < 2) then(#$index=2#)#

                  <div id=EDii>#ECHO id=4 page=G limit=1 always=true#</div> // Förhandsgranskar
          </td>
  </tr>
  </table>
  </center><br>

  AJaB kod för ovanstående EDii exempel (Förhandsgranskningen):
  #$EDii_compact=1# // Flyttar smilisar
  #$EDii_bottom_left(#PLOPP tabindex=4 type=button name() onClick(clr(); send(); object('EDii'); echo(4, 'G');) value(Preview) width=100#)#
  #$EDii_bottom_right(#PLOPP tabindex=5 name() value(Submit) width=100#)#

  #IF(!$data_7) then(#$data_7(EDii test rubrik)#)#
  #IF(!$data_8)
          then(#$data_8(Nya <b>EDii</b> in action... Tryck på "<i>Preview</i>" eller "<i>Submit</i>" knapparna för att uppdatera din text. Rubriken lagras i variabel: <b>data_7</b> Texten lagras i variabel: <b>data_8</b>)#)
  #

          #STR value(#BS#t) blhtml=on return=t# // $t="\t"
          #STR type(replace) value=$data_8 from=$t to( ) return=data_8# // Byter ut alla \t mot tabbar
          #STR type(replace) value=$data_8 from(\\) to(\) return=data_8# // Tar bort alla \

  // Data för förhandsgrandsgranskning lagras i $EDii_top
  #$EDii_top(
          <div title="Rubrik: $data_7" class=F-rubric>#_# $data_7</div>
          <div class=ruta>#STR type=convert value($data_8) blhtml=on#</div><br>
          Rubrik:<br>
          #DATA[data_7] id=data_7 tabindex=1 post=new#
  )
  #


  // butclass=L-inp butonclass=L-inp_on är Bibliotekets CSS för knappar
  #EDii
          htmlid=data_8 name=data_8 tabindex=1 br=0
          rows=10 cols=58 paper=000000 ink=78FF78
          butclass=L-inp butonclass=L-inp_on
  #<br>
  #$ink=NULL# // Tar bort $paper och $ink för att inte #SCORE# skall använda dessa om en stund...
  #$paper=NULL#
  #$EDii_top=NULL# // För att BLHTML admin skall slippa se denna text ^^ *Admin ser glad ut*

  BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.1752 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox