BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  SWITCH 5648 0
#SWITCH# är en fristående funktion
Rättigheter att använda funktionen #SWITCH#:
 • BASIC

 • #SWITCH# jämför ett värde med SWITCH värden. Om sant utförs SWITCH uttrycken tills ett break slutför SWITCH sattsen. Om värde inte hittats utförs default. Efter default avslutas SWITCH sattsen oavsett.

  SWITCH är känslig för små och STORA bokstäver som standard. Om case är satt till on efter default kan SWITCH jämföra strängar ovavsätt om STORA eller små bokstäver

  Hierarki för SWITCH:
  #SWITCH($propertystring)
          (unique SWITCH propertystring):
          (
                  SWITCH statement
          )
          break
          propertystring: statement break
          default break
  case=off
  #

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  breakOm värde överensstämmer med SWITCH värde stoppas SWITCH sattsen här
  defaultOm inget SWITCH värde överensstämt med värdet som kontrollerat avslutas SWITCH sattsen med att BLHTML exekverar default uttrycket
  caseonSWITCH är känslig för stora och små bokstäver
  offSWITCH gör ingen skillnad på stora och små bokstäver

  Exempel:
  # SWITCH($color)
          red: (RED<br>) break
          green: (GREEN<br>) break
          (light green): (Light GREEN<br>) break
          blue: (BLUE and )
          white: (WHITE<br>) break
          black: (BLACK<br>) break

          default: (<font color=FF0000>ERROR</font> no known color)
  #

  Utresultat om color="green":
  GREEN<br>

  Utresultat om color="light green":
  Light GREEN<br>

  Utresultat om color="blue":
  BLUE and WHITE<br>

  Utresultat om color="pink":
  ERROR no known color

  Exempel, deklarera variabler och ange text:
  STARTing Example:<br>
  #$e(this is)#
  #$s(an string...<br>)#
  #$u=tReE#

  #SWITCH($u)
          tree:($e $s)
          Eight:(#$eight=right#)
          2:(two)
          hej:(#$hello=yes#)
          3:(tree)
          4:(four five)
          5:(#$n=8# #$m[$n](ooooh $eight)#)
          6:(Eight?)
          7:(#CLS#)

          default:(<br>thats all for now, this is the End<br><br>) break
  case=off
  #


  hello=#$hello#<br>
  m[#$n#]=#$m[$n]#<br>
  eight=#$eight#

  Utresultat:
  this is an string...
  twotreefour fiveEight?
  thats all for now, this is the End

  hello=yes
  m[8]=ooooh right
  eight=right

  Mer information:
 • #IF#
 • #DO#
 • BLHTML syntax
 • Variabel hantering
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.1002 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox