BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  SET_CATCH_PAGE 6985 0
#SET_CATCH_PAGE# är en databas funktion

Rättigheter att använda funktionen #SET_CATCH_PAGE#:
 • Data manager
 • BASIC

 • #SET_CATCH_PAGE# sätter retursida och basket/forum variabler.

  Sidhanterings variabler:
 • $ID
 • $page
 • $site
 • $sheet

 • basket variabler:
 • $blhtml_table
 • $blhtml_erase

 • Forum variabler:
 • $forum
 • $sort


 • värden:  standardvärden:  beskrivning:
  idaktuellt kontoSätter $ID, retur tabell id
  page$pageSätter $page, retur databad
  tableSätter $blhtml_table, tabell som skall administreras
  keyNyckelfältSätter fält som skall agera nyckelfält
  eraseSätter $blhtml_erase som raderar post/er

  forumSätter $forum
  siteSätter $site
  sheetSätter $sheet
  sortSätter $sort (Sätter sorteringsordning i delade forum)

  Exempel, att returnera till nuvarande sida:
  #SET_CATCH_PAGE#

  Exempel, att returnera till nuvarande sida och sätta basket variabler:
  #SET_CATCH_PAGE table=dataaccount erase=delete#

  Exempel, sidan skickas till basket returneras till ny sida i samma tabell:
  #SET_CATCH_PAGE page=H table=dataaccount#

  Anropa ett virtuellt forum:
  #SET_CATCH_PAGE forum=User sort( DESC)#
  #ECHO id=34 page=A limit=1 always=true#

  Mer information:
 • #BASKET#
 • basket
 • Radera post/er
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0748 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox