BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  PIC 6651 0
#PIC# är en fristående funktion

Rättigheter att använda funktionen #PIC#:
 • Alla

 • #PIC# visar bilder i:
  images/
  Admin kan lägga upp publika bilder som alla kan ta del av

  värden:  standardvärden:  beskrivning:
  idVisa bild från datakonto id
  noVisa bild no från datakonto id

  valueBildens filnamn
  typepngFiländelse
  widthbildens bredd
  heightbildens höjd
  altVisa inga bilder, visa endast alt text
  titlebildens mouseover text
  returnreturn=variabel Lagrar resultat i $variabel

  Visa uppladdade bilder:
  Exempel:
  #PIC value(logo) type=jpg alt(Logo text)# // visar bild images/logo.jpg om den existerar

  // försöker spara bliden images/natur/blomma.jpg i variabel $blomma
  #PIC value(natur/blomma) type=jpg return=blomma#

  Visa bilder från datakonton:
  Exempel:
  #2 id=1# // Hur du statiskt skriver ut bild 2 på datakonto 1

  #$no=3#
  #PIC no=$no id=1# // Detta skriver ut bild 3 på datakonto 1

  // Du kan uppnå samma resultat med STR:
  #STR type=exe value(#$no id=1#) format=0 blhtml=on#
  // Detta skriver ut bild 2 på datakonto 1 dynamiskt

  Mer information:
 • Mina bilder
 • #STR#
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0966 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox