BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Struktur / Filstruktur /

 
  Översättning 16840 2
Koden för BLHTML skrivs för närvarande med Svenska som standard.
.php koden kan för tillfället översättas till:
 • Svenska
 • Engelska
 • Dansk
Med modulen: modules/translate.php
translate.php Anropas med funktionen: #TRANSLATE#

#TRANSLATE# är ett System Admin modul funktion.
Rättigheter att använda funktionen #TRANSLATE#:
 • Admin konton 1 - 99

 • värden:    standardvärden:  beskrivning:
  idaktuellt kontoTabell innehållande översättningsdata
  fromenglishSpråk BLHTML skall översättas från
  tosvenskaSpråk BLHTML skall översättas till

  #TRANSLATE# uppdaterar följande filer:
  file:  Fil:  beskrivning:
  1index.phpSidans anropsfil
  2download.phpAnropsfil för nerladdningsobjekt
  3BLHTMLcmd.php#$blhtml_cmd# Anropa funktion från medskickade variabler
  4basket.phpSkriver till tabell
  5forum.phpHanterar forums anrop
  6functions.phpBLHTML grundfunktioner
  7BLH.phpBLHTML tolken
  8BLHmin.phpBLHTML Admin funktioner
  9ed.phpRedigera sida
  10EDii.php#EDii#
  11d1237ah.phpKonto Admin
  12layout.phpKontrollpanelen
  13ldb.phpAdministrera Datakonto
  14tools.phpMina bilder, funktioner: Administrera Datakonto
  15help.phpHjälptexter och hjälpavsnitt

  För att kunna uppdatera dessa filer krävs Skrivrättigheter.
  Markera alla .php filer i webbroten och sätt tillfälligt filattributen till: 777
  # chmod 777 *.php

  Kör sedan #TRANSLATE# för att översätta till det språk du önskar.

  Exempel:
  #TRANSLATE id=108 from=swedish to=english#

  Översätter alla filer 1 - 14 från Svenska till Engelska och använder översättnings data från tabell 108.

  Glöm inte att sätta tillbaka filrättigheterna till: 644
  # chmod 644 *.php

  Mer information:
 • Filstruktur
 • Översättnings script
 • Översättnings projektet
 •   Översättnings script 4905 1
  Script version: v1.10

  Information:
  Skript raderar datakontos tabell!

  Logga in och ladda ner translate.php här och spara den sedan i modules/translate.php
  För att kunna köra detta script.

  Detta script översätter BLHTML .php kod till andra språk.

  Tillgängliga språk:

  Språk:Översatt av:
  SvenskaMartin Andersson mobii_at_ohoy.se
  EnglishMartin Andersson, Philip Nielsen
  DanskPhilip Nielsen philox_at_act-consult.com

  Script:

  Skapad av Martin Andersson den 2006-10-19.
  Updated 2007-06-04, 2007-09-13, 2007-11-25, 2010-05-04


  Mer information:
 • Filstruktur
 • Översättättning
 • Översättnings projektet
 • Hjälp till att: Infoga nytt språk
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.2021 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox