BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  TIMER 5030 0
#TIMER# är en fristående funktion
Rättigheter att använda funktionen #TIMER#:
 • BASIC

 • #TIMER# visar tiden som passerat sedan #TIMER type=start# sattes.
  $blhtml_start innehåller tiden då sidan anropades.

  värden:    standardvärden:    beskrivning:
  namenownamn på #DATA# variabel som skall spara aktuell tid
  typestart
  elapsed

  Tar tiden och lagrar i $variabel
  Visar tiden sedan type=start

  Exempel att beräkna hur lång tid sidan tagit att skapa:
  #TIMER type=start#
  /*
  code
  */

  Time to execute code: #TIMER# secounds

  Time to create page: #TIMER name=blhtml_start# secounds

  Tar tiden och visar hur lång tid koden tagit att utföra.
  #TIMER name=blhtml_start# Visar tidsåtkomsten att skapa sidan tills nu.
  BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0729 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox